Osallistava Turvallisuus Maahanmuuttajille -hanke

Turvallinen arki Suomessa

Osallistava Turvallisuus Maahanmuuttajille (OTE-M) -hankkeessa tavoitteena on maahanmuuttajataustaisten ihmisten turvallisuusosaamisen parantaminen. Lisäksi halutaan tukea heidän kotoutumistaan ja sopeutumistaan suomalaiseen turvallisuuskulttuuriin.

OTE-M-hankkeessa järjestetään maahanmuuttajille koulutuksia, jotka ovat käytännönläheisiä ja tekevät osallistujista aktiivisia turvallisuustoimijoita.

Tavoitteita ovat:
 • henkilöiden turvallisuusosaamisen lisääntyminen
 • suomalaisen turvallisuuskulttuurin parempi tietämys
 • tuottaa erilaisia turvallisuussuosituksia, oppaita sekä koulutussisältöjä
 • tuottaa turvallisuusmateriaalia eri kielillä selkokielisenä
 • tulipalojen ennaltaehkäisy ja opastus toimintatapoihin tulipalotilanteissa

Osallistava Turvallisuus Maahanmuuttajille

OTE-M toteutetaan vuosina 2019-2020.

Hankkeen kohderyhmiä ovat maahanmuuttajataustaiset:

 • työelämän ulkopuolella tai kotona olevat työikäiset henkilöt
 • kotiäidit
 • ikäihmiset
Turvallisuuskoulutuksen seurauksena maahanmuuttajataustaisten henkilöiden turvallisuudentunne ja konkreettinen turvallisuus paranee ja onnettomuuksien sekä tapaturmien määrä vähenee.

OTE-M edistää myös maahanmuuttajaväestön suomen kielen osaamista ja yhteistyötä palokuntien ja maahanmuuttajien sekä maahanmuuttajaorganisaatioiden välillä. Hankkeen rahoittavat STEA ja Palosuojelun Edistämissäätiö.

Maahanmuuttajien lisäksi kohderyhmiä ovat:

 • oppilaitosten kotoutumiskoulutuksista vastaavat henkilöt
 • kantaväestöön kuuluvat palokuntalaiset
 • pelastusliittojen henkilökunta
 • muut yhteistyöjärjestöjen toimijat

Valtakunnallinen OTE-M

OTE-M-toimintamallit perustuvat SPEKin asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden osaamiselle, Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille (OTE) -hankkeen toimintatavoille ja aineistoille sekä palokuntayhteistyölle.
Hankkeen pilotti toteutetaan Hämeen Pelastusliiton alueella. Hankkeessa kehitettyä toimintamallia laajennetaan valtakunnalliseksi muiden pelastusliittojen alueille mahdollisimman pian. Samaan aikaan toimintamallia jalkautetaan osaksi yhteistyöjärjestöjen omaa toimintaa.

 

turvallisuus

Osallistava turvallisuuskoulutus – Työkaluina Turvakassi ja Turvakortit

Turvakassi sisältää turvallisuustekniikkaa arjen ja asumisen turvallisuuden eri osa-alueilta, kuten tuotteita palo- ja poistumisturvallisuudesta, sähköturvallisuudesta ja liikkumisen turvallisuudesta.

Turvakassi-koulutuksen tarkoituksena on opetella tuotteiden käyttöä ja esimerkiksi pohtia tuotteiden eettisyyttä ja jokaisen ihmisen oikeutta päättää omasta turvallisuudesta ja turvallisuuden tunteesta.

Turvakorteissa on kuvia ja tietoa paloturvallisuudesta, sähköturvallisuudesta, liikkumisen turvallisuudesta ja muusta arjen turvallisuudesta.

Turvakortit on tehty erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajien turvallisuuskoulutusaineistoiksi. Kortit sopivat järjestö- ja sotetoimijoille opettamiseen sekä erityistä tukea tarvitseville henkilöille itseopiskeluun. Samalla niitä voi käyttää turvallisuusasioiden puheeksi ottamisen työkaluna. Pakassa on 50 korttia, joissa käsitellään neljää aihealuetta: arjen turvallisuutta, palo- ja poistumisturvallisuutta, liikkumisen turvallisuutta ja sähköturvallisuutta.

Turvakassin kouluttajakoulutus

Koulutus soveltuu kaikille omasta ja toisten turvallisuudesta kiinnostuneille. Se on kehitetty osallistava turvallisuus erityisryhmille (OTE)-hankkeessa, jonka taustalla on turvallinen asuminen kotona ja jokaisen ihmisen oikeus turvalliseen elämään.

Osallistava turvallisuus maahanmuuttajille hankkeessa koulutusta järjestetään kaikille maahanmuuttajien kanssa työskenteleville ihmisille, järjestöjen vapaaehtoisille sekä maahanmuuttajille.

Tulevat OTE-M-koulutukset

Koronatilanteen vuoksi tulevat koulutukset on sovittu yksittäisten toimijoiden kanssa, emmekä valitettavasti voi tällä hetkellä pitää tilaisuuksia avoimina kaikille kiinnostuneille.

Tilaisuuksien palaute

Kun olet pitänyt OTE-M tilaisuuden, ole ystävällinen ja täytä palautelomake alla olevasta linkistä. Näin saamme kerättyä arvokasta palautetta toiminnasta.

Yhteyshenkilö

Kristiina Mattila-Nousiainen, projektipäällikkö

Rahoittajat

 • veikkaus
 • pses