Uutiset

Leirintäalueiden turvallisuus on myös asiakkaan vastuulla. Kun leirintäalueen pitäjä vastaa alueen ja palvelujen turvallisuudesta, on asiakkaan tehtävänä noudattaa turvallisuusohjeita, huolehtia matkailuajoneuvon liikenne- ja asumisturvallisuudesta ja ottaa muut asiakkaat huomioon. SF-Caravan ry:n ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön laatimassa Leirintäalueen turvallisuusoppaassa korostetaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä leirintäalueiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Matkailuautoja etutelttoineen leirintäalueella.
Toteutuukohan tässä kuvassa 4 metrin turvaväli? Tarkistathan sinä leiriytyessäsi omat turvavälit toisiin telttoihin, autoihin ja rakennuksiin?

– Leirintäalueet ovat pieniä lomakyliä asukkaineen, palveluineen ja henkilökuntineen, ja niillä asuvien ja työskentelevien turvallisuus on tarkkaan suunniteltu. Leirintäalueen käyttäjille annetaan turvallisuusohjeita, joihin heidän on tärkeää perehtyä, sillä leirintämatkailun turvallisuus syntyy onnistuneesta yhteistyöstä, sanoo SF-Caravanin toiminnanjohtaja Timo Piilonen.

Leirintäalueen ohjeissa kerrotaan esimerkiksi, miten sairauskohtauksen tai tulipalon sattuessa soitetaan hätänumeroon 112, miten toimitaan oikein tulipalossa, missä ovat alkusammutusvälineet, missä on kokoontumispaikka, mikä on yleinen vaaramerkki ja miten sen kuuluessa suojaudutaan sisätiloihin.

Matkailuajoneuvojen etuteltat ovat erityinen paloriski

Matkailuajoneuvojen etuteltat muodostavat herkästi syttyvinä varusteina erityisen paloriskin, ja tulipalon sattuessa niiden kautta pelastautuminen on vaikeaa. Siksi etutelttoihin ei saa kasata mitään ylimääräistä palokuormaa, kuten jääkaappeja, uuneja tai mikroja. Niihin ei saa myöskään varastoida polttoainetta, polttoainekäyttöisiä koneita tai muita tulenarkoja aineita.

– Etuteltta on suljettu tila, ja paloriskin kannalta se rinnastetaan sisätilaksi. Näin ollen kaasu- tai polttoainekäyttöisten laitteiden, kuten kaasugrillien ja lämmittimien käyttö ei ole etuteltassa sallittua, ellei niitä ole hyväksytty sisätiloissa käytettäviksi, SPEKin vanhempi asiantuntija Ilpo Leino korostaa.

Etukatoksissa, joissa ei ole seiniä eikä aitoja, paloriskit ovat selvästi pienempiä. Katoksissa voidaan varovaisuutta noudattaen käyttää esimerkiksi kaasugrilliä.

Turvaväliä vähintään neljä metriä joka suuntaan

– Riittävät turvavälit ovat yksi tärkeimmistä leirintäalueen turvallisuustekijöistä, ja niistä myös asiakkaiden kannattaa osaltaan pitää kiinni. Matkailuajoneuvossa tai teltassa syttynyt tulipalo ei saa levitä viereiseen matkailuajoneuvoon, telttaan tai rakennukseen, Leino sanoo.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana matkailuajoneuvojen ja vetoautojen palokuormat ovat kasvaneet huomattavasti. Siitä aiheutuu aiempaa suurempi riski palojen leviämiseen. Myös vallitsevat olosuhteet, kuten tuuli ja kuivuus, vaikuttavat palon etenemiseen.

– Turvavälin tulee olla vähintään neljä metriä joka suuntaan, esimerkiksi toisesta matkailuajoneuvosta, toisesta etuteltasta tai -katoksesta, toisen matkailuajoneuvopaikan aidasta tai erillisestä teltasta laskettuna, Leino sanoo.

Majoituskäyttöön tarkoitettujen telttojenkin keskinäinen turvaetäisyys on neljä metriä. Saman seurueen 1–2 hengen teltat saavat olla lähempänäkin toisiaan.

Leirintäalueen pitäjiä ja käyttäjiä koskevia velvoitteita on annettu useissa eri säädöksissä ja määräyksissä. Niitä ovat mm. pelastuslaki, ulkoilulaki ja järjestyslaki. Leirintäalueen turvallisuusopas perustuu näihin säädöksiin.

– Oppaan ohjeet on laadittu leiriytyjien turvallisuutta ajatellen, ja niiden noudattaminen on kaikkien velvollisuus, niin leirintäalueen hoitajien kuin leiriytyjienkin. Tärkeintä on turvallisuus eikä mihin lakiin tai asetukseen asia perustuu, Piilonen painottaa.

Viiden kohdan muistilista leirintäalueiden kävijöille

• Perehdy leirintäalueen turvallisuusohjeisiin ja noudata niitä.
• Älä varastoi matkailuajoneuvon etutelttaan palokuormaa, kuten isoja laitteita tai tulenarkoja aineita.
• Opettele käyttämään käsisammutinta.
• Opettele antamaan hengen pelastavaa ensiapua.
• Seuraa säätietoja ja varaudu suojaamaan ihmisiä ja omaisuutta, jos myrsky tai rajuilma uhkaa.

Lue myös