Uutiset

Euroopan palontorjuntaliittojen yhteisjärjestö CFPA Europe on päivittänyt museoiden turvallisuutta koskevan oppaansa Security Guidelines for Museums and Showrooms. Se sisältää ratkaisuja ja suosituksia asiantuntijoilta eri puolilta Eurooppaa. Oppaan on hyväksynyt Insurance Europe.

Lue lisää päivitetystä museoturvallisuuden oppaasta
https://cfpa-e.eu/security-in-museums-recommendations-from-experts/

CFPA Europe (The Confederation of Fire Protection Associations Europe) yhdistää kansallisia palontorjunta- ja paloturvallisuusjärjestöjä. Sen tavoitteena on edistää turvallisuutta ja suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä jakamalla tietoa ja kouluttamalla ihmisiä. CFPA Europeen kuuluu 24 maata, ja Suomessa sitä edustaa SPEK.

Lue myös