Mikä on älypalovaroitin ja kenen kannattaa sellainen hankkia? 

Blogi Lauri Lehto ja Ilpo Leino

Älypalovaroitin tarkoittaa yksinkertaisimmillaan, että kattoon asennettavan palovaroittimen lisäksi puhelimeen asennetaan sovellus. Sen jälkeen puhelimesta voi testata palovaroittimen toiminnan ja puhelin hälyttää, kun varoitin tunnistaa palon.

Palovaroittimen älyominaisuuksien käyttö vaatii aina langattoman yhteyden. Katossa oleva palovaroitin toimii myös itsenäisenä palovaroittimena ilman lisä-älyä, jos sovellusta ei ole asennettu tai verkkoyhteys puuttuu. Parhaimmillaan varoittimen avulla saadaan monipuolista tietoa mm. tilan kosteudesta ja lämpötilasta ja näiden avulla saadaan ohjattua muita kotiautomaatioon liitettyjä järjestelmiä, kuten ilmanvaihtoa ja valaistusta. Tärkeä lisä voi olla myös, että alkavan palon tunnistamisella saadaan ohjattua ja katkaistua virta muista sähkölaitteista.

Jos omat tekniset taidot eivät ole kovin korkealla tai tekniikka ei erityisemmin kiinnosta, älypalovaroittimeen ei kannata rahojaan laittaa. Silloin ihan tavallinen perinteinen palovaroitin on paljon parempi valinta.

Mutta jos taitoja ja kiinnostusta löytyy, markkinoilla on jo useampia erilaisia vaihtoehtoja. Samalla voi parantaa myös läheistensä turvallista asumista, sillä omaan puhelimeen voi asentaa vaikka mummon katossa olevan älypalovaroittimen – kunhan mummolla on nettiyhteys.

Jos et häkelly siitä, että älypalovaroittimen älytoimintojen yhdistäminen kodin muuhun automaatioon ei tapahdu käden käänteessä ja nappia painamalla, tämä voi olla sinun juttusi. Käyttäjän on nimittäin tunnettava palovaroitin, jota on yhdistämässä sekä käytettävä ohjelmisto ja mahdollisesti kotona taustalla toimivan älyjärjestelmän toiminnot ja siihen liitetyt muut laitteet. Eli kaikki ei ole heti yhdistettävissä, vaan on tiedettävä mitä, minne ja miten on tekemässä.

 1. Riittääkö sinulla oma tekninen osaaminen?
 2. Onhan tarjolla langaton kotiverkko ja internet-yhteys?
 3. Haluatko yhdistää älypalovaroittimen kodin muihin sähkölaitteisiin kuten esimerkiksi valaistukseen?

Useat tuotteet ovat yhdistettävissä esimerkiksi Google Assistantin tai Applen HomeKit rajapintojen avulla muihin kodin älylaitteisiin. Saatavilla on myös erilaisia laite- tai ohjelmistoriippumattomia alustoja, joilla toiminnallisuuksien käyttöönotto on mahdollista (esim. IFTTT – ”If this then that”). Tällöin esimerkiksi palotilanteessa voidaan ottaa käyttöön ääniohjaus tai ohjata valaistusta, jotka eri tavoin ohjaavat käyttäjää tai helpottavat ja nopeuttavat tilanteen ja kehittyvän vaaran tunnistamista.

Me vertailimme seitsemää Suomessa myynnissä olevaa älypalovaroitinta. Lähtökohtana tuotteissa oli, että ne ovat ostajalle melko hyvin kaupan hyllyiltä saatavissa. Kaikki toimivat moitteettomasti perustehtävässään eli palon tunnistamisessa ja hälyttämisessä, mutta suurimmat erot löytyivät käytettävyyden haasteista.

Fibaro Smoke sensor -palovaroitin

Fibaro-älypalovaroitin.

Laite toimii Z-Wave yhteydellä, jolloin se on yhdistettävissä saman protokollan keskustuotteiden kanssa ja avointa yhteyttä käyttävään järjestelmään on liitettävissä muita samaa teknologiaa käyttäviä tuotteita. Tämä helpottaa ostajaa tuotteen käyttömahdollisuuksia pohtiessa.

Palovaroitin sisältää savutunnistimen lisäksi myös lämpötilatunnistimen ja se tarkkailee säännöllisesti kuntoaan. Ilmoituksia voidaan siirtää järjestelmästä sähköpostiin tai puhelimeen tekstiviestillä tai push-ilmoituksina puhelimen näytölle. Ilmoitukset voidaan välittää myös asetuksia muuttamalla muihin mobiililaitteisiin kuten esimerkiksi älykelloon.

 • Laitteen hinta: 20 - 50 euroa
 • Laitteen ja hubin yhteishinta: yli 150 euroa
 • Käyttöohjeiden suomenkielisyys: ei
 • Sovelluksen suomenkielisyys: ei

Hyvää

 • Push-ilmoitukset puhelimeen tai älylaitteelle
 • Kotiautomaatiojärjestelmän ja ohjausten muokattavuus tietokoneella 

Huonoa

 • Käyttöönotto on haasteellista
 • Älyominaisuudet vaativat keskusjärjestelmän
 • Palovaroittimen tarjoamat huonetilan ja olosuhteiden tiedot ja hallintamahdollisuudet ovat mobiilissa rajallisia

Cavius älykäs palovaroitin

Cavius-älypalovaroitin.

Varoittimet ovat kätevän kokoisia ja käyttöön liittyvät ominaisuudet hyvällä tavalla yksinkertaisia. Lisäinvestoinnilla on hankittavissa hub, jolla voidaan ottaa käyttöön älyominaisuuksia.

Yhdistämisen jälkeen varoittimet ja hubin mukana tuleva kaukosäädin toimivat ketjutetusti, joka auttaa palon tunnistamisessa ja varmistaa hälytyksen kuuluvuuden.

Älykäs kaukosäädin mahdollistaa myös laitteiden toimintatestin, mutta testaus on mahdollista myös perinteisellä tavalla painamalla palovaroittimen testipainikkeesta. Hälytystilassa kaukosäädin varoittaa myös värinällä ja valolla eli hälytystieto välittyy myös sellaiselle ihmiselle, joka ei esimerkiksi kuule hälytysääntä.

Järjestelmään on liitettävissä lämpö- ja savuvaroittimien lisäksi esimerkiksi häkävaroitin. Lisättävistä osista käyttäjälle on eniten hyötyä älykkäästä kauko-ohjaimesta. Testeissä molemmat savu- ja lämpöilmaisimet reagoivat olosuhteisiin hyvin.

 • Laitteen hinta: 20 - 50 euroa
 • Laitteen ja hubin yhteishinta: 50 - 150 euroa
 • Käyttöohjeiden suomenkielisyys: kyllä
 • Sovelluksen suomenkielisyys: ei

Hyvää

 • Englanninkielisen ohjelmiston käytettävyys on yksinkertainen
 • Saatavilla kaukosäädin
 • Sovellus helpottaa laitteiden peruskäyttöä, kuten laitteen kunnon tarkkailua ja testausta myös hälytystilanteessa
 • Kaukosäätimen monipuoliset indikaattorit huomioivat käyttäjän erilaiset tarpeet eli hälytyksen voi tunnistaa valolla, äänelle ja/tai värinällä

Huonoa

 • Ohjelmiston tarjoamat tiedot älyominaisuuksiltaan rajallisia (saatavilla push-ilmoitukset, tapahtumamuisti ja etätesti)
 • Lisä-älyn yhdistäminen on tehtävä esimerkiksi Googlen tarjoamalla alustalla

Google NEST Protect -palovaroitin

Nest-älypalovaroitin.

Varoittimessa on savuntunnistuksen lisäksi häkätunnistus. Palovaroitin on liitettävissä myös verkkovirtaan. Varoitin valvoo itsenäisesti ja jatkuvasti toimintakuntoaan eli esimerkiksi virtaansa ja signaalin voimakkuutta.

Useampi varoitin on yhdistettävissä langattomasti. Tällöin varoittimien toiminta on ketjutettavissa ja varoittimet ilmaisevat, mistä tilasta ennakkoilmoitus tai palohälytys on tullut ja onko tilassa tunnistettu häkää vai savua. Yhdellä käyttötilille voidaan asettaa kaksi asuntoa, joihin kumpaankin on otettavissa käyttöön enintään 18 palovaroitinta. Palovaroitin voidaan yhdistää myös muihin kodin Nest-laitteisiin.

Varoittimen sensorit tunnistavat ilmassa olevan savun ja ne kykenevät erottamaan savun myös vesihöyrystä, jolloin voidaan välttyä ylimääräisiltä ei-toivotuilta hälytyksiltä.

Lisäksi varoittimessa on mahdollisuus ottaa käyttöön puhehälytys, joka ohjaa käyttäjää palon ja vaaran tunnistamisen yhteydessä. Puhehälytys selkeyttää käyttöä sekä varoittimen käyttöönotossa että hälytystilanteessa.

 • Laitteen hinta: 50 - 150 euroa
 • Käyttöohjeiden suomenkielisyys: kyllä
 • Sovelluksen suomenkielisyys: kyllä

Hyvää

 • Selkeä puhetoiminto ja käyttäjän ohjaus
 • Selkeä käyttäjää ohjaava sovellus (tosin sovellus ohjeistaa käyttäjää englanniksi)

Huonoa

 • Laitetietojen löytäminen verkosta haastavaa, sillä tietoa etsittävä Google Supportin kautta, jossa osa materiaalista on englanniksi

Nedis WiFi -palovaroitin

Nedis-palovaroitin.

Varoitin tunnistaa savun lisäksi myös lämpötilan nopean nousun. Lisäksi varoitin toimii paristolla ja on yhdistettävissä muihin NEDIS SmartLife -tuotteisiin sovelluksen avulla.

 • Laitteen hinta: 20 - 50 euroa
 • Käyttöohjeiden suomenkielisyys: kyllä
 • Sovelluksen suomenkielisyys: Sovelluksessa sekaisin suomea ja englantia

Hyvää

 • Peruskäyttö yksinkertaista

Huonoa

 • Älyominaisuudet rajalliset
 • Automaatio-ominaisuudet sidoksissa omaan tuoteperheeseen

Cozify HUB keskus/älyjärjestelmä

Cozify-älyjärjestelmä.

Cozify Hubia voidaan käyttää älykkään palovaroitinjärjestelmän tai kotiautomaatiojärjestelmän keskuksena. Järjestelmä hyödyntää useita eri tiedonsiirtoprotokollia, jolloin käytettävissä on laajalti erilaisia tuotteita, myös älypalovaroittimia.

Hälytysten yhteyteen on mahdollista ohjelmoida toimintoja kodin muun älyteknologian ja varoittimien välille. Järjestelmä esimerkiksi tunnistaa, onko asukas paikalla. Monipuoliset tiedonsiirtoprotokollat mahdollistavat parhaimmillaan jopa perinteisen ”ei-älykkään” palovaroittimen antaman hälytyksen siirron myös mobiililaitteisiin.

 • Laitteen hinta: yli 150 euroa
 • Käyttöohjeiden suomenkielisyys: kyllä
 • Sovelluksen suomenkielisyys: kyllä

Hyvää

 • Useamman merkin tuotteiden liitettävyys 
 • Mahdollisuus liittää myös yksinkertaisempia varoittimia ja lisätä ilmoituksilla hieman älyä 

Huonoa

 • Laitteen tilasta saatavat tiedot voisivat tarjota käyttäjälle enemmän tietoa laitteen kunnosta tai hälytys- ja savuntunnistustasoista
 • Jos palovaroitin on ainoa tähän yhdistettävä laite, hankinta on kallis

NETATMO Smart Smoke -optinen älypalovaroitin

Netatmo-älypalovaroitin.

Pariston käyttöajaksi luvataan tuotetiedoissa noin 10 vuotta. Paristo ei ole vaihdettavissa.

Yhdistettävissä omien sovellusten lisäksi Apple Homekit rajapintaan eri älylaitteiden yhdistämiseksi sekä ohjelmistoriippumattomasti avoimen rajapinnan IFTTTn kautta. (IFTTT – ”If this then that”) Palotilanteessa voidaan ottaa käyttöön ääniohjaus tai ohjata valaistusta. Erilaiset toiminnot ohjaavat käyttäjää tai helpottavat ja nopeuttavat tilanteen ja kehittyvän vaaran tunnistamista.

 

 • Laitteen hinta: 50 - 150 euroa
 • Käyttöohjeisen suomenkielisyys: ei
 • Sovelluksen suomenkielisyys: ei

Hyvää

 • Älysovellusta voi käyttää alustariippumattomasti älylaitteilla wifi-yhteydellä
 • Liitettävissä yksinkertaisimmillaan muiden kotiautomaatio- ja älytuotteiden kanssa Applen homekit rajapinnan kautta (vaatii tosin Applen tabletin, TV:n tai vastaavan), mutta yhdistämismahdollisuus myös IFTTTn kautta
 • Testausten yhteydessä hälytysääni on käyttäjäystävällisesti hieman vaimennettu

Huonoa

 • Rajoitettu käyttömahdollisuus muiden kodin älytuotteiden liitämiseen ja käyttöönottoon - sidoksissa Apple tuotteisiin tai avoimen rajapinnan IFTTTn käyttö, jotka vaativat jo käyttäjältä hieman enemmän osaamista

Elotec AJAX -palovaroitin 

Ajax-älypalovaroitin.

Savun tunnistuksen lisäksi varoittimella voidaan valvoa tilan lämpötilaa. Lämpötilahälytys saadaan varoittimella tilan lämpötilan ylittäessä 60 astetta tai prosentuaalisella lämpötilan nopealla nousulla, kun 30 minuutin aikana tai nopeammin lämpötila nousee 30 astetta.

Varoittimesta on saatavilla myös Plus versio, jolla voidaan valvoa häkäarvoja.

Lisäinvestoinnilla on hankittavissa hub, jolla voidaan ottaa käyttöön älyominaisuuksia. Tällöin voidaan esimerkiksi liittää useampia varoittimia ja käyttöä helpottavia kotiautomaatiotuotteita yhteen. Lisätuotteina on saatavilla kaukosäätimiä, näppäimistöjä, sireeneitä tai muita turvalaitteita.

 • Laitteen hinta: 50 - 150 euroa
 • Laitteen ja hubin yhteishinta: yli 150 euroa
 • Käyttöohjeiden suomenkielisyys: ei
 • Sovelluksen suomenkielisyys: kyllä

HYVÄÄ

 • Käyttöönotto yksinkertaista
 • Etätestaus- ja käyttömahdollisuudet
 • Saatavilla myös muita käyttöä helpottavia lisälaitteita, kuten kaukosäätimiä, käyttöpaneeleita yms.

Lue myös