Älypalovaroitin edellyttää sovellusta – sekä kärsivällisyyttä ja teknisiä taitoja

Älysovellukset Lauri Lehto ja Ilpo Leino

Jotta kattoon asennetun älypalovaroittimen älyominaisuudet saa käyttöön, pitää puhelimeen asentaa sovellus, josta älypalovaroitinta pääsee lukemaan. Paitsi että älypalovaroittimissa on eroja, myös sovelluksissa on eroja. Aiemmassa blogissa vertailimme älypalovaroittimia. Nyt olemme vertailleet älypalovaroittimien sovelluksia.

Laitteiden ja sovellusten tulisi olla yksinkertaisia ja visuaalisesti käyttäjää ohjaavia. Joissakin laitteissa tämä on onnistunut, mutta vaihtelevuutta löytyy. Yksinkertaisuus on kaunista, mutta tilanne mutkistuu, kun älylaitteet halutaan yhdistää kodin muuhun automatiikkaan tai lisätä käyttöön muita älyominaisuuksia kuten Alexa tai Google Assistant.

Ohjeet ja sovellukset eivät ole aina saatavilla suomeksi tai ruotsiksi. Englannin kielen osaaminen on melkein jokaisen ohjelman kohdalla välttämättömyys, vaikka vertailemamme tuotteet on ostettu Suomesta.

Vaikka älypalovaroittimen käyttöohje olisi tarjolla suomeksi ja ruotsiksi, sovellukset voivat olla silti joissakin saatavilla vain englanniksi.

Myönteisenä voidaan pitää sitä, että vaikka mobiililaitteille saatavat ponnahdusilmoitukset ovat englanniksi, ne ovat kaikissa tapauksissa selkeitä ja tehokas tapa välittää tieto palosta minne tahansa, käyttäjän sijainnista riippumatta.

Useimpien tuotteiden kohdalla katon rajaan kiipeämistä pystyy välttämään, sillä mm. huoneiden lämpötilan tarkkailu ja palovaroittimen testaus on mahdollista tehdä sovellusten kautta etäyhteydellä. Lisäksi osa tuotteista ohjaa käyttäjää ilmoitusten ja muistutusten avulla tarvittavista toimenpiteistä. Joissakin tuotteissa käyttäjää ohjataan myös palotilanteessa eli sovellus tarjoaa toimintaohjeita vaaran uhatessa joko älylaitteen ilmoitustekstillä tai ääniohjauksella.

Laitteiden yhdistäminen ja eri sovellusten käyttö vaativat käyttäjältä enemmän syvempää osaamista ja joissakin tuotteissa voi olla mahdollisuus ohjelmallisesti vaikuttaa laitteen asetuksiin ja tällöin mahdollisesti heikentää toimintavarmuutta. Käyttäjän on huomioitava, että toimintakriteereihin ei kannata tehdä muutoksia, ellei tiedä, mitä on tekemässä.

Fibaro-älypalovaroittimen sovellukset

Fibaro älypalovaroittimen sovellus.

Maltti on valttia, sillä käyttöönotto ja asetusten määrittäminen vaativat aikaa. Sovelluskaupoista löytyy useampia Fibaroon tarkoitettuja sovelluksia. Testissä käytössä olivat käyttöohjeessa suositeltu Fibaro App sekä sovelluskaupasta löytynyt Home Center -sovellus. Kotiautomaatiojärjestelmän ja varoittimen käyttö on mahdollista myös tietokoneella.

Ohjelmiston käyttö vaatii kokemusta muiden automaatiolaitteiden käyttöönotosta ja ohjelmoinnista. Kunhan käyttäjällä on malttia, voi jutun juuresta saada hyvin kiinni ja tämän jälkeen mahdollisuuksia oman kodin laitteiden yhdistämiseen ja räätälöintiin kyllä löytyy.

Käyttäjän on hyvä tietää, mitä ohjelman kautta on tekemässä, jotta tehdyt säädöt eivät vaikuta varoittimen toimintaan. Ainakin testatessamme laitetta ja sovelluksia, laite meni hetkeksi taukotilaan, vaikka se ei todellakaan ollut tavoitteemme.

Hyvää

 • Tietokoneelta on luettavissa varoittimen historia ja data, joka voi antaa lisäarvoa käyttäjälle
 • Tietokoneelta käytön etuna voi olla, että erillisiä mobiililaitteita ei tarvita ja käyttäjä voi valita itselleen tehokkaimman tavan käyttöön

Huonoa

 • Käyttöönotto ja asetusten määrittäminen vaativat aikaa
 • Käyttöliittymiä, joilla asetuksia voidaan tehdä, ei voi käyttää suomeksi
 • Puhelimessa on vain hyvin vähän tietoa tarjolla eikä käyttäjä voi tehdä juuri muuta kuin lukea
 • Tietokoneella ohjelma on hyvin monimutkainen, mutta vain sitä kautta löytyy lisäominaisuuksia

Cavius-älypalovaroittimen sovellus

Cavius älypalovaroittimen sovellus.

Sovelluksen ja laitteiden käyttö eivät vaadi käyttäjältä suurta teknistä osaamista. Käytettävät ohjelmat löytyvät ilmaisina mobiilisovelluksina (Cavius App). Ohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden Google Assistentin käyttöön, joka puolestaan vaatii asteen enemmän kokemusta älylaitteiden käytöstä ja yhdistämisestä. Itse sovellus on yksinkertainen, mutta antaa tarvittavat toiminnot tehokkaassa muodossa.

Mobiililaitteilla sovelluksella ei ole mahdollista säätää liitettyjä laitteita, mutta se antaa oleellisimmat käyttömahdollisuudet hälytystietojen vastaanottamiseen sekä tapahtumatietojen käsittelyyn.

Hyvää

 • Sovelluksen käyttöönotto ja laitteiden parittaminen käyttöön olivat suhteellisen helppoa eivätkä vaatineet käyttäjältä suurta teknistä osaamista
 • Laitteen toiminnasta ja tapahtumista on saatavilla hyvät perustiedot
 • Sovelluksessa voidaan lisätä laitteita käyttöön ja tehdä järjestelmän testit keskitetysti ja tämä helpottaa ylläpitoa ja ohjelman käytön houkuttelevuutta

Huonoa

 • Sovellus on pääosin englanninkielinen

Google NEST Protect -älypalovaroittimen sovellus

Google NEST Protect -älypalovaroittimen sovellus.

Laitetta voi käyttää suomeksi tai ruotsiksi ja äänitunnistus on hyvällä tasolla. Sovelluksen käyttö vaati rekisteröitymisen ja NEST-tilin. Tuotetta voi käyttää sekä Android- että Apple-laitteilla.

Varoitin ohjaa käyttäjää selkeällä puheella sekä laitteiden yhdistämisessä, asennuksessa, käytössä että hälytystilanteissa. Eri tilanteissa käyttäjä saa laitteen kuulutuksissa toimenpideohjeita. Useamman varoittimen ketjuissa ilmoitus palosta tai tunnistetusta vaarasta välittyy kaikkien yhteen liitettyjen laitteiden kautta jokaiseen huonetilaan.

Painamalla varoittimen painiketta voi saada tiedon järjestelmässä olevista viesteistä tai tiedot on mahdollista tarkastaa mobiililaitteella sovelluksen viestilokista. Palovaroitin tarkkailee jatkuvasti tilaansa, mutta esimerkiksi yhteys- ja toimintatestit on mahdollista tehdä sovelluksesta etäyhteydellä tai manuaalisesti varoittimesta, mikä jälleen tehostaa laitteen käytettävyyttä ja houkuttelevuutta.

Hyvää

 • NEST-varoitin ohjaa hyvin käyttäjää ja peruskäyttöönotto tapahtuu vaivattomasti
 • Antaa hyvä ohjeet puheella, joka on selkeää ja ymmärrettävää
 • Tilavalvonnat ja toimintatestit tehokkaita myös etänä

Huonoa

 • Tarkempia käyttöohjeita etsittäessä, joutuu tietoa etsimään verkosta
 • Osa ohjeista saatavilla vain englanniksi

Nedis-älypalovaroittimen sovellus

Nedis-älypalovaroittimen sovellus.

Varoitin tunnistaa savun lisäksi myös lämpötilan nopean nousun. Lisäksi varoitin toimii paristolla ja on yhdistettävissä muihin Nedis SmartLife -tuotteisiin sovelluksen avulla.

Sovelluksen avulla voi lukea toiminta- ja historiatiedot ja saada ilmoitukset vioista, testeistä, vaientamisesta ja palohälytyksestä. Lisäksi sovelluksesta näkee huoltotarpeen ja paristojen kapasiteetin.

Käyttäjän kannalta haastavaa on, että ohjelma ja hälytyksistä saatavat ilmoitukset ovat vain englanninkielisiä.

Hyvää

 • Varoitin on ohjelmoitavissa kodin muiden älylaitteiden kanssa
 • Perusominaisuudet (tapahtumamuisti ja hälytykset) ovat saatavissa ilman haasteita

Huonoa

 • Ominaisuuksiltaan sovellus ja sen käyttö jäävät hyödyiltään melko vähäisiksi
 • Osa sovelluksen antamasta informaatiosta käyttäjää hämmentävää
 • Yhdistettävät muut laitteet rajoittuvat Nediksen omaan tuoteperheeseen

Cozify-älypalovaroittimen sovellus

Cozify-älypalovaroittimen sovellus.

Käyttöönotto vaatii sähköpostitilin rekisteröimisen ja liitettävien varoittimien käyttöönottamisen (parittamisen), joka on suhteellisen yksinkertaista. Sovellusta voi käyttää suomeksi ja ohjelma itse ohjeistaa hyvin käyttäjää, joten peruskäyttäjä kyllä selviytyy käyttöönotosta.

Eri laitteet ovat sovelluksen antamien mahdollisuuksien lisäksi asetettavissa lähettämään sähköpostilla ilmoituksia hälytyksistä sekä esimerkiksi palovaroittimen pariston loppumisesta, jolloin käyttäjän on helppo varmistaa laitteiden toimintakunto.

Sovelluksen avulla esimerkiksi yksinkertaisemmasta ja huomattavasti halvemmasta varoitinvaihtoehdostakin voidaan saada älykkäämpi, kun hälytystieto saadaan välitettyä sijainnista riippumatta käyttäjälle, esimerkiksi sähköpostilla tai ponnahdusilmoituksena puhelimeen. Ihan kaikki varoittimet eivät kuitenkaan ole liitettävissä ja testeissä kokeiltiin vain Airamin KD-101LE palovaroitinta.

Hyvää

 • Yhdistettävissä eri merkkisiä ja toiminnoiltaan eri tasoisia varoittimia
 • Palotilanteessa järjestelmän kautta käyttäjälle saapuva ilmoitus on hyvin selkeä ja ohjeistaa käyttäjää ottamaan yhteyttä linkin avulla suoraan hätäkeskukseen
 • Ohjelmisto ohjaa käyttäjää hyvin

Huonoa

 • Sovelluksen tarjoamat reaaliaikaiset tiedot laitteiden tilasta ja huonetilan olosuhteista jäävät vähäisiksi
 • Lupaus eri laitteiden yhdistettävyydestä, mutta käyttäjän tunnistettava oikeat laitteet

Netatmo-älypalovaroittimen sovellus

Netatmo-älypalovaroittimen sovellus.

Varoittimelle on saatavissa sovelluskaupasta Netatmo security -sovellus, jolla voidaan tarkastella laitteen tilaa sekä tehdä hälytintesti ja asettaa muistutuksia hälytintestin tekemisestä. Sovellus on saatavilla eri alustoihin (Android ja Apple). Sovellukseen käyttöön on rekisteröitävä sähköpostiosoite.

Älypalovaroitin on yhdistettävissä omien sovellusten lisäksi Apple Homekit rajapintaan eri älylaitteiden yhdistämiseksi. Lisää liitettävyyksiä ja toiminteita saa käyttöön esimerkiksi avoimen rajapinnan IFTTT-ohjelmiston (IFTTT – ”If this then that”) kautta.

Hyvää

 • Tuotteen ohjeet ovat kyllä kattavat ja käyttöönotto tapahtuu suhteellisen helposti
 • Mukava käyttää ja ohjelmat tukevat käyttämistä
 • Käytön muokattavuus

Huonoa

 • Avoimuus ja liitettävyys Androidille kolmannen osapuolen ohjelmistojen ja alustojen kautta

Ajax-älypalovaroittimen sovellus

Ajax-älypalovaroittimen sovellus.

Laitteen ja ohjelman käyttöönotto vaatii laitteen rekisteröinnin QR-koodilla ja rekisteröimällä sähköpostitilin. Kaikkien lisälaitteiden liittäminen tapahtuu yksinkertaisesti QR-koodilla, eikä liittäminen tai käyttö tuonut suuria haasteita. Ohjelmistot löytyvät myös suomen kielellä.

Saatavissa on peruskäyttöön mobiilisovellus (Elotec Ajax), jonka lisäksi ulkopuolisiin huolto- tai vartiointipalveluihin on käytettävissä Ajax pro -sovellus, joka toimii myös tietokoneelta. Sovellus tarjoaa peruskäyttäjälle samat ominaisuudet kuin puhelimen sovellusversio.

Hyvää

 • Käyttöönotto yksinkertaista
 • Mahdollista seurata monipuolisesti liitettyjen laitteiden tietoja, kuten kosteutta, häkäpitoisuutta, lämpötilaa, savunmäärää ja akun varaustasoa
 • Sovellus antaa hyvin laitteen ja ympäristön perustiedot

Huonoa

 • Asennusohje on saatavissa vain englanniksi sekä ongelmia kohdatessa tietoa joutuu hieman metsästämään verkosta
 • Reaaliaikaisen datan saaminen ei ollut mahdollista tai tarkastella menneitä tapahtumia tai olosuhteita saatuja hälytystietoja tarkemmin

Lue myös