EtusivuKoulutusPelastushenkilöstöNykyinen opetussuunnitelma

Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelma

Pelastusopisto on laatinut uudet opetussuunnitelmat, jotka löytyvät Pelastusopiston sivuilta. Siirtymäsäännös antaa mahdollisuuden kouluttaa Pelastusopiston 10.12.2013 vahvistaman pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelman mukaisesti, ennen kuin Pelastusopisto on laatinut uudet koulutusmateriaalit vastaavien kouluttajien käyttöön.

Ensimmäisenä Pelastusopisto uudistaa Savusukelluskurssin sekä Pelastustoiminnan peruskurssin (ent. Sammutustyökurssi) koulutusmateriaalit.

Opetussuunnitelmassa on kuvattu kurssit, jotka jakautuvat

  • perehdytyskoulutukseen
  • miehistön peruskoulutukseen
  • miehistön täydennyskoulutukseen
  • alipäällystön ja muun päällystön peruskoulutukseen
  • alipäällystön täydennyskoulutukseen ja
  • sopimuspalokunnan päällikön peruskoulutukseen 

Palokunnan hälytysosaston jäseneksi liittyneelle järjestetään perehdytyskoulutus oman palokunnan toimesta. Hänen toimiessaan hälytysosaston koulutuksessa hänestä käytetään nimitystä sammutusmiesharjoittelija. Koulutukseen voidaan ottaa vähintään 16 vuotta täyttänyt terve, henkiseltä ja ruumiilliselta kunnoltaan tehtävään sopiva henkilö.

Sammutustyökurssin hyväksytysti suorittaneesta henkilöstä käytetään nimitystä nuorempi sammutusmies.

Sammutustyökurssin ja savusukelluskurssin suorittaneesta käytetään nimitystä sammutusmies.

Miehistön peruskoulutuksen hyväksytysti suorittaneesta henkilöstä käytetään nimitystä vanhempi sammutusmies. Tällöin on oltava suoritettuina seuraavat kurssit: sammutustyökurssi, savusukelluskurssi, palokuntien ensiapukurssi ja pelastustyökurssi sekä lisäksi yksi seuraavista kursseista: ensivastekurssi, pintapelastuskurssi, vaarallisten aineiden kurssi, öljyvahinkojen torjuntakurssi tai palokuntien turvallisuusviestintäkurssi.

Yksikönjohtaja (Ryhmänjohtaja) -koulutus valmentaa pelastusyksikön johtajana toimimiseen. Koulutusta järjestetään alueellisesti pelastusliittojen toimesta.

Sopimuspalokunnan päällikkö -koulutukseen hakeutuvalla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna kaikki ne sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavat aikaisemmat kurssit, jotka edellyttävät pääsyä yksikönjohtajakurssille. Koulutuksen järjestää Pelastusopisto.