EtusivuKoulutusPelastushenkilöstöNykyinen opetussuunnitelma

Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelma

Pelastusopisto on vahvistanut 10.12.2013 käyttöön otettavaksi nykyisen pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelman, joka on ladattavissa oikeanpuoleisesta palstasta. 

Opetussuunnitelmassa on kuvattu kurssit, jotka jakautuvat

  • perehdytyskoulutukseen
  • miehistön peruskoulutukseen
  • miehistön täydennyskoulutukseen
  • alipäällystön ja muun päällystön peruskoulutukseen
  • alipäällystön täydennyskoulutukseen ja
  • sopimuspalokunnan päällikön peruskoulutukseen 

Palokunnan hälytysosaston jäseneksi liittyneelle järjestetään perehdytyskoulutus oman palokunnan toimesta. Hänen toimiessaan hälytysosaston koulutuksessa hänestä käytetään nimitystä sammutusmiesharjoittelija. Koulutukseen voidaan ottaa vähintään 16 vuotta täyttänyt terve, henkiseltä ja ruumiilliselta kunnoltaan tehtävään sopiva henkilö.

Sammutustyökurssin hyväksytysti suorittaneesta henkilöstä käytetään nimitystä nuorempi sammutusmies.

Sammutustyökurssin ja savusukelluskurssin suorittaneesta käytetään nimitystä sammutusmies.

Miehistön peruskoulutuksen hyväksytysti suorittaneesta henkilöstä käytetään nimitystä vanhempi sammutusmies. Tällöin on oltava suoritettuina seuraavat kurssit: sammutustyökurssi, savusukelluskurssi, palokuntien ensiapukurssi ja pelastustyökurssi sekä lisäksi yksi seuraavista kursseista: ensivastekurssi, pintapelastuskurssi, vaarallisten aineiden kurssi, öljyvahingontorjuntakurssi tai palokuntien turvallisuusviestintäkurssi.

Yksikönjohtaja -koulutus valmentaa pelastusyksikön johtajana toimimiseen. Koulutusta järjestetään alueellisesti pelastusliittojen toimesta.

Sopimuspalokunnan päällikkö -koulutukseen hakeutuvalla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna kaikki ne sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavat aikaisemmat kurssit, jotka edellyttävät pääsyä yksikönjohtajakurssille. Koulutuksen järjestää Pelastusopisto tai Helsingin pelastuslaitoksen Pelastuskoulu.

Ohje koulutuskaavion käyttöön
Alla olevasta koulutuskaaviosta voit tarkastella peruskurssien sisältöä. Ohjelma on PowerPoint - esitysmuodossa ja kohdistamalla / valitsemalla hiiren osoittimella haluamasi peruskurssi, avautuu kurssin sisältödia.
Koulutusjärjestelmä (voimassa 2016 loppuun asti)