Uutiset

Vuonna 2019 pelastusalalla käynnistyi kaksi valtakunnallista vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyötä tukevaa hanketta: sisäministeriön Vapaaehtoiset pelastustoiminnassa-hanke sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyö -hanke. Voit tutustua hankkeisiin ja niihin liittyviin kehittämisehdotuksiin katsomalla joulukuussa järjestetyn yhteisseminaarin tallenteen.

SPEKin Vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyö -tutkimus selvittää pelastuspalvelun viranomaisten ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön tilaa ja kehitystarpeita. Tutkimus tarkastelee pelastuspalvelun kolmatta sektoria kokonaisuutena, johon kuuluvat niin pelastuspalvelujärjestöt kuin sopimuspalokunnatkin. Viranomaisista mukana ovat järjestöjen kanssa pelastus- ja turvallisuustyötä tekevät viranomaiset eli viranomaiset pelastuslaitoksesta, poliisista, rajavartiolaitoksesta, sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä kunnista ja kuntayhtymistä. Tutkimusraportti valmistuu alkuvuodesta.

Sisäministeriön hankkeessa ”Vapaaehtoiset pelastustoiminnassa” on selvitetty pelastuslaitosten ja järjestöjen näkemyksiä yhteistyöstä ja kehitetään yhteistyön osapuolten kesken uusia yhteistyömalleja ja toimintatapoja. Hankkeissa tehtyä taustatyötä hyödynnetään laadittaessa sisäministeriön ohjeistusta vapaaehtoisvoimavarojen käytöstä pelastustoimessa vuonna 2020.

Lue myös