INTERNATIONELL VERKSAMHET

Aktivt med i internationellt samarbete

SPEK följer med organisationsverksamheten inom brand- och räddningsbranschen samt inom beredskap och räddningstjänster i olika länder. Grundstenarna i vårt nordiska samarbete omfattar beredskap och befolkningsskydd, förebyggande av olyckor, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kampanjer och säkerhetsinformation.

Vi är medlem i Finlands nationella kommitté inom CTIF, som är en internationell paraplyorganisation för brand- och räddningsbranschen. Dessutom svarar vi för den finska verksamhetens förvaltnings- och ekonomifrågor. Vi medverkar också i brandskyddsföreningarnas samarbetsorganisationer CFPA-E (Europa) och CFPA-I (världsomfattande).

Dessutom är vi en av de grundande medlemmarna i EVCPF, som är ett europeiskt samarbetsforum för civilförsvar.

Via dessa länkar kan du läsa mer om CTIF, paraplyorganisationen för brand- och räddningsbranschen och om CFPA Europe, brandskyddsföreningarnas samarbetsorganisation:

Opinionsarbete inom EU

Vi arbetar aktivt på EU-nivå för att främja införandet av sameuropeisk praxis och standarder för brandsäkerheten och är med och påverkar regleringen av krisberedskap och den tredje och fjärde sektorn.

 

 

Vi påverkar lagstiftningsarbetet inom vårt område och främjandet av säkerheten inom Europeiska unionen.

Vi deltar bl.a. i EU-kommissionens Fire Information Exchange Platform och Community of Users, som förenar säkerhetsforskare inom EU.

Vårt samarbete omfattar andra europeiska aktörer, så som Fire Safe Europe (FSEU)Fire Safety Alliance – EuroFSA och European Fire Sprinkler Network.

Nordiskt samarbete

Vårt nordiska samarbete grundar sig på medborgarsamhällets viktiga roll i Norden. Därför är ett aktivt medborgarsamhälle också viktigt för räddningsbranschens utveckling.

Internationella samarbetspartner:

Internationella samarbetsorganisationer

Internationellt samarbetsforum

Sverige

Norge

Danmark

Island

Tyskland

Österrike

Japan

England

Ungern

Belgien

Frankrike

Italien

Portugal

Serbien

Slovenien

Spanien

Schweiz