Uutiset

Noin joka sadas suomalainen on osallistunut väestönsuojelukoulutukseen, mutta yli kolmasosa (37 %) olisi kiinnostunut osallistumaan. Tämä käy ilmi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön julkaisemasta tutkimuksesta Kansalaisten käsityksiä väestönsuojelusta. Tutkimuksen ovat tehneet tutkijat Heikki Laurikainen ja Markku Haranne.

– Pelastusalan organisaatiot järjestävät väestönsuojan hoitoon ja ylläpitoon keskittyviä kursseja. Väestönsuojien käyttö poikkeusoloissa edellyttää, että suojista on pidetty hyvää huolta ja että on koulutettu riittävästi henkilöitä, jotka osaavat käyttää väestönsuojia. Taloyhtiöiden rooli korostuu, koska suurin osa väestönsuojakapasiteetista sijaitsee asuinrakennuksissa, Heikki Laurikainen sanoo.

– Normaalioloissa taloyhtiöiden väestönsuojista huolehtiminen on jätetty usein huoltoyhtiöille, joilla on hyvin rajalliset henkilöresurssit vastata väestönsuojien käyttöönotosta poikkeusoloissa. On tärkeää kouluttaa väestönsuojien käyttäjiä niistä henkilöistä, jotka asuvat tai työskentelevät lähellä väestönsuojia. Tämän vuoksi taloyhtiöihin on vuosikymmenien kuluessa koulutettu väestönsuojanhoitajia, Laurikainen jatkaa.

Väestönsuojelutaitoja oppii lukuisilla kursseilla

Väestönsuojelu mielletään usein vain varautumisena aseellisiin selkkauksiin. Kyse on huomattavasti laajemmasta kokonaisuudesta, johon liittyy paljon erilaisia varautumistietoja ja -taitoja. Tutkimuksessa kävi ilmi, että noin kolmasosa vastaajista on osallistunut viimeisin viiden vuoden aikana alkusammutus- ja ensiapukoulutuksiin.

– Pelastusalan organisaatiot järjestävät väestönsuojien ylläpitokoulutuksia eri puolilla Suomea ja niihin on saatu osallistujia jopa näin korona-aikanakin, kertoo koulutuspäällikkö Ira Pasi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

– Väestönsuojelukoulutuksessa on kyse hyvin konkreettisten asioiden oppimisesta: mitä tavaroita väestönsuojassa tulisi olla, miten väestönsuojista pidetään huolta ja miten niitä käytetään. Kyse ei todellakaan ole ydinfysiikasta. Jos osaa käyttää ruuvimeisseliä, pärjää.

Kansalaisten käsityksiä väestönsuojelusta -tutkimus perustuu 1020 hengen paneeliaineistoon, joka edustaa tilastollisesti sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan 15–79-vuotiaita suomalaisia lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Virhemarginaali on +/- 3 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen aineiston keräsi Taloustutkimus Oy vuoden 2019 heinä-elokuun vaihteessa.

SPEKin aluetoimistot ja alueelliset pelastusliitot järjestävät väestönsuojien ylläpitoon liittyviä koulutuksia.

 

Lue myös