Brandsäkert bostadsbolag

Kampanjbild Alla har en brandvarnare. Eller har de?

Brandvarnare som köps in av bostadsbolag ökar säkerheten för alla boende

En brand är alltid livsfarlig för de boende i huset, även för grannarna och inte bara för de boende i den brinnande lägenheten. Dessutom kan de resulterande skadorna göra en stor del av byggnaden eller hela byggnaden obeboelig i flera månader.

Ett bostadsbolag kan öka säkerheten avsevärt för alla boende och skydda sin egendom genom att förvärva och installera brandvarnare i alla lägenheter och sköta underhållet av dem.

Palovaroitin.

När brandvarnare saknas eller inte fungerar

Lägenheten saknade brandvarnare, den hade inget batteri eller fungerade inte i

50 procent av bostadsbränderna i bostadsbolag*
70 procent av lägenheterna i hyreshus
63 procent av de dödliga bränderna*

* med beaktande av de bostadsbränder där brandvarnarens funktion är känd.

Källor:
Räddningsmyndigheternas PRONTO-databas, åren 2016–2020
SPEK tutkii (undersöker) 24, 2021 (s. 41, 26)

En brand kan inträffa i vilket hem som helst, och den är alltid farlig. I alla bostadsbolag kan det bo personer med begränsad funktions- och uppmärksamhetsförmåga på grund av till exempel sjukdom, medicinering, ålder eller användning av rusmedel. De har också störst risk att dö eller skadas i en brand.

Fungerande brandvarnare i alla lägenheter ger tid att rädda och larma grannarna vid en olyckshändelse, men om brandvarnarna inte fungerar eller saknas utsätts alla boende i fastigheten för fara.

Grannarnas fungerande brandvarnare är en säkerhet även för dig.
  • Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.