Uutiset

Vakuutusyhtiöiden aloitteesta kehitetty suomalainen tulityökoulutus uudistuu vuoden 2021 alusta alkaen. Koulutus on yli 30 vuoden ajan suojannut ihmisiä ja omaisuutta suurpaloilta paikoissa, joissa tehdään tilapäisesti tulitöitä: esimerkiksi hitsatessa tai vesikattoa korjatessa.

Mies tekee tulitöitä bitumikattoa asentaessaan.

Tulitöistä johtuvien suurpalojen määrä on laskenut tulityökoulutusjärjestelmän olemassaolon aikana noin 40 prosentista alle viiteen prosenttiin kaikista suurpaloista. Suomalaisen tulityöpätevyyden hankkii tai uusii vuosittain noin 70 000 henkilöä.

Nyt koulutus uudistuu.

Koulutusuudistuksen keskeiset muutokset

  • Tulityökoulutuksen täydennyskoulutus siirtyy osittain verkkoon.
  • Koulutuksen osaamistavoitteet on tarkistettu.
  • Kurssinjohtajien osaamista ylläpidetään jatkossa vuosittain.
  • Tulityökorttimaksu sisältää jatkossa oppikirjan.
  • Alle 18-vuotiaat saavat jatkossa maksuttoman oppimateriaalin eikä heiltä peritä rekisteröintimaksua.
  • Tulityökoulutukseen tuotetaan vuosittain vapaasti suoritettavaa, toimialakohtaista lisämateriaalia verkkoon.

Tulityökoulutus digitalisoituu

Uudistusta on valmisteltu yhdessä tulityökoulutuksen kurssinjohtajien, elinkeinoelämän sekä tulityötoimikunnan kanssa. Toimikunnassa ovat edustettuina Finanssiala, Kattoliitto, Rakennusliitto, Suomen Palopäällystöliitto sekä SPEK.

Digitalisaatiosta huolimatta tulityökoulutuksessa säilyy yhä lähiopetusosuus. Se on myös pidetyin osuus koulutuksesta. Alkusammutuskoulutusta on haastava harjoitella ilman aitoja olosuhteita ja käsituntumaa oikeisiin välineisiin. Samalla varmistetaan, että kukaan ei tee koulutusta verkossa toisen ihmisen puolesta.

Tuotot palautuvat suomalaiselle yhteiskunnalle

Järjestöt palauttavat tuotot suomalaisen yhteiskunnan hyväksi, kuten paloturvallisuuden kehitystyöhön, tutkimukseen ja palokuntatoiminnan tukemiseen.

Tulityökurssien kouluttajat ovat Palopäällystöliiton kouluttamia oppilaitosten ja muiden koulutusorganisaatioiden sekä suurten työpaikkojen kouluttajia. Joukossa on myös yksityisyrittäjiä.

Suomessa tulityökoulutuksen laadunvalvonnasta ja koulutusjärjestelmän ylläpidosta vastaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Suomen Palopäällystöliitto huolehtii kurssinjohtajien kouluttamisesta.

Yleishyödylliset järjestöt palauttavat koulutusjärjestelmästä syntyvät tuotot turvallisuustyöhön suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.

Tulityötoimikunta:

Finanssiala | Kattoliitto | Rakennusliitto | Suomen Palopäällystöliitto | Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Lisätietoa:
Tulityötoimikunnan sihteeri, kehittämispäällikkö Heli Hätönen, heli.hatonen@spek.fi, 040 484 3822
Tulityötoimikunnan puheenjohtaja, palo- ja suojelupäällikkö Mikko Parikka, mikko.parikka@storaenso.com, 040 767 8505

Lue myös