Uutiset

Moni taloyhtiö pohtii nyt muutaman latauspisteen laittamista asukkaiden käyttöön. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö antaa taloyhtiöille neuvoja siitä, miten latauspisteiden ja talon asukkaiden turvallisuus varmistetaan. Tärkeintä on ottaa yhteys alan suunnittelijoihin ja antaa asukkaille ohjeet turvallisesta toiminnasta. SPEKin asiantuntijat kehottavat jo nyt varautumaan latauspisteiden tarpeen kasvuun.

Nainen laittaa sähköauton lataukseen maanalaisessa autohallissa.

Maaliskuussa voimaan tullut laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla (733/2020) määrittelee uusia ja laajamittaisesti korjattavia rakennuksia koskevat velvoitteet. Sähköautojen yleistyessä latausasiat voivat koskea muitakin taloyhtiöitä.

– Mikä tahansa pistoke ei ole tarkoitettu auton lataamiseen. Netti on pullollaan kehotuksia, että ei kun vaan lataamaan, mutta ensimmäiseksi on syytä kartoittaa rakennuksen sähköjärjestelmä, on se sitten uusi tai vanha, Lauri Lehto toteaa.

Sähköauton lataaminen vaatii tehoa ja pistorasioita ei ole suunniteltu kestämään jatkuvaa korkeaa kuormitusta. Pistorasialle aiheutuu tällaisessa käytössä ylikuumenemisen vaara. Ei ole kyse pelkästään tehosta vaan siitä, mitä tapahtuu, kun jatkuvasti tai toistuvasti kuormitetaan pistorasiaa. Kartoituksen avulla löydetään turvalliset latausasemat ja tiedetään, riittääkö taloyhtiön sähköjärjestelmän kapasiteetti.

SPEK saa jatkuvasti turvallisuuskoulutuksissa kysymyksiä sähköautojen latauksesta. Kaikkiin rakennuksiin soveltuvaa yhtä ohjetta ei voi antaa, vaan ammattilaisten pitää paikan päällä tarkistaa juuri sen rakennuksen osalta riskitekijät ja sopivat ratkaisut.

Sähkösuunnittelija ja palotekninen asiantuntija avuksi latauspisteiden suunnitteluun

Sopivat ammattilaiset sähköautojen latauspisteiden suunnittelussa ovat sähkösuunnittelija ja palotekninen asiantuntija. Varsinkin maanalaisissa pysäköintipaikoissa tarvitaan molempia ammattilaisia varmistamaan turvalliset ratkaisut.

– Sähkösuunnittelijan kanssa kartoitetaan sähköjärjestelmä ja palotekninen asiantuntija auttaa selvittämään paloturvallisuutta ja esimerkiksi latauspisteiden turvallisimmat sijoituspaikat, Lehto sanoo.

Ammattilainen osaa katsoa asiaa kokonaisvaltaisesti ja huomioida tekniikan lisäksi muun muassa palo-osastoinnit, poistumistiet, ilmanvaihdon ja savunpoiston.

Hyvän suunnittelun jälkeen on olennaista, että asukkaat tietävät, miten latauspisteiden kanssa toimitaan turvallisesti. Asia ei koske vain sähköauton omistajia. Myös muiden on ymmärrettävä riskit ja osattava heti poistua tulipalon läheltä sekä soitettava välittömästi 112.

– Sähköautopaloista vapautuvat myrkylliset kaasut ovat merkittävä riski turvallisuudelle, Lehto painottaa.

Nyt kannattaa varautua siihen, että jatkossa latauspisteitä tarvitaan enemmän

SPEKin asiantuntijat kannustavat katsomaan asiaa pidemmälle sekä taloyhtiön talouden että ihmisten turvallisuuden kannalta.

– Poliitikkojen tahtotila on, että Suomessa ajetaan sähköautoilla, joten latauspisteiden asennustarve tulee todennäköisesti kasvamaan. Kun latauspisteiden asennusta arvioidaan, on hyvä miettiä asiaa myös lähitulevaisuutta silmällä pitäen, Lehto vinkkaa.

5 ohjetta taloyhtiöille sähköautojen latauspisteiden vastuulliseen toteuttamiseen

  • Kartoittakaa sähkösuunnittelijan kanssa sähköjärjestelmä.
  • Suunnitelkaa paloteknisen asiantuntijan kanssa latauspisteiden turvallisuus.
  • Tarkistakaa palo-osastoinnit, jos sisätiloihin (esimerkiksi autohalliin) suunnitellaan latauspisteitä
  • Päivittäkää kiinteistön pelastussuunnitelma tarvittaessa.
  • Antakaa kaikille asukkaille ohjeet latauspisteiden käytöstä ja turvallisesta toiminnasta:
    lataaminen, akkujen käyttö häiriötilanteissa, valmistajien ohjeiden noudattaminen, tulipalo
    – Palotekninen asiantuntija voi auttaa ohjeiden laatimisessa

Lue myös