Uutiset

Yhteistyö sidosryhmien ja erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa on SPEKille tärkeää. Se näkyy myös vuosikertomuksessamme, jossa kuvataan uuden strategiamme ensimmäistä vuotta.

Yksi merkittävimmistä yhteistyöponnisteluista oli hallitusohjelmaan tehty kannanotto Suomen Palopäällystöliiton ja Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa. Peräänkuuluttamamme asiat näkyvät hienosti kirjauksina hallitusohjelmassa.

Yhteistyöhankkeita ja -toimintaa oli lukuisia, hyviä ja tärkeitä kaikki. Maininnan ansaitsee ehdottomasti vuoden vaihteessa päättynyt Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille eli OTE-hanke.

– Siinä ovat näkyneet erinomaisesti ne kärjet, joihin haluamme tässä yhteiskunnassa vaikuttaa; että turvallinen asuminen on kaikkien oikeus, että jokainen saa ja voi olla turvallisuustoimija ja että heikoimmistakin välitetään. Nämä heijastavat laajasti koko strategiaamme, kirjoittaa toimitusjohtaja Marko Hasari johdon katsauksessa.

OTE-hankkeen päättyminen johti myös uuden yhteistyöverkoston syntymiseen. Sen pohjalta perustettiin asumisturvallisuusverkosto, johon kuuluu erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä edustavia organisaatioita. Mukaan saimme kaikki OTE-hankkeen yhteistyötahot sekä uusiakin kumppaneita, mm. vammaisjärjestöjä.

Hallitus hyväksyi vuosikertomuksen kokouksessaan 21.4. Valtuusto käsittelee sen vielä kevätkokouksessaan. Pääset lukemaan vuosikertomuksen alla olevasta linkistä.

Lue myös