Uutiset

Suositukset vuokratalojen turvallisuuden parantamisesta on julkaistu. Tämä on ensimmäinen kerta, kun paloturvallisuustekniikan kustannushyötyjä lasketaan Suomessa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja ARAn tutkimusraportin mukaan liesivahdin asentaminen on hyvä ratkaisu erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Lisääntyvät muistisairaudet ja väestön ikääntyminen tuovat tarpeen tarkastella asumisolosuhteiden turvallisuutta entistä tarkemmin.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) selvittivät kustannustehokkaita keinoja vuokra-asuntojen paloturvallisuuden parantamiseksi. Tutkimuksessa yhdistettiin pelastustoimen onnettomuustiedot ARA-asuntotietokantaan ja laskettiin tulipalojen esiintyvyys rakennuksissa, joissa on vuokra-asuntoja. Lisäksi SPEKin työntekijät kävivät noin 200 vuokra-asunnossa kartoittamassa paloturvallisuuden nykytilan.

Tutkimuksen tulosten perusteella Suomessa kannattaa vakavasti harkita palovaroittimien siirtämistä asukkaalta taloyhtiön vastuulle. Se on kustannustehokkain tapa ehkäistä tulipaloja vuokra-asunnoissa ja varmistaa, että jokaisella asukkaalla on toimiva palovaroitin.

Palovaroittimissa on usein ongelmia silloin, kun ne ovat asukkaiden omalla vastuulla

Osassa tarkastelluista vuokrataloista kiinteistön omistaja huolehtii palovaroittimista. Niissä taloissa oli toimiva ja oikein asennettu palovaroitin noin 80 prosentissa vuokra-asunnoista. On kuitenkin harvinainen tilanne, että omistaja huolehtisi palovaroittimista.

Niissä tapauksissa, joissa kiinteistön omistaja ei huolehdi palovaroittimesta, ongelmia oli 70 prosentissa asunnoista. Ongelmat koskivat palovaroittimen puuttumista, toimimattomuutta, väärää asennusta tai liian vanhaa ikää.

Palovaroitin vähentää merkittävästi henkilövahinkoja. Kuolemaan johtaneissa tulipaloissa on ollut pelastustoimen tilastojen perusteella puuttumaton tai toimimaton palovaroitin kahdessa kolmanneksessa tapauksista.

Raportin suositukset koskevat sekä erityistä tukea tarvitsevia että tavallisia asukkaita. Ikääntyneiden ja muistisairaiden määrä kasvaa Suomessa lähivuosina. Inhimillisen tuskan ja palokuolemien, onnettomuuksien sekä omaisuusvahinkojen välttämiseksi olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, millaiset ovat ikääntyneiden ja muiden toimintakyvyltään rajoittuneiden asumisolosuhteet.

Tutkijoiden suositukset vuokratalojen paloturvallisuuden parantamiseen

Suositukset vuokra-asuntoihin, joissa asuu pääsääntöisesti toimintakykyisiä asukkaita:

  • Kaikkiin asuntoihin palovaroitin, jonka huollosta ja kunnossapidosta vastaa kiinteistön omistaja
  • Liesihälytin, joka ilmoittaa tulipalovaarasta
  • Sammutuspeite osana asunnon perusvarustusta

Kiinteistön omistajan ylläpitämät palovaroittimet voivat tarkoittaa esimerkiksi sähköverkkoon kytkettyjä tai paristolla varustettuja palovaroittimia.

Tulipaloriskin takia lieden sähkön automaattisesti katkaiseva liesivahti voi olla tässäkin ryhmässä järkevä hankinta asuntoihin, sillä asukkailla voi olla inhimillisiä syitä, jotka vaikuttavat paloriskiin keittiössä.

Vuokrataloihin, joissa on suurempi määrä tukea tarvitsevia ihmisiä (mm. ikääntyneitä, muistisairaita ja muita toimintakyvyltään rajoittuneita) suositellaan:

  • Kaikkiin asuntoihin palovaroitin, jonka huollosta ja kunnossapidosta vastaa kiinteistön omistaja
  • Liesivahti, jonka huollosta ja kunnossapidosta vastaisi kiinteistön omistaja osana palovaroitinten kunnossapitoa

Asuinrakennuksiin, joissa asuu pääsääntöisesti erityistä tukea tarvitsevia kuten palveluita tarvitsevia ikääntyneitä, suositellaan myös automaattista sammutuslaitteistoa.

Lue myös