Uutiset

Suomessa on alueita, joissa kaikki kahdeksasluokkalaiset saavat turvallisuusopetusta maksuttoman NouHätä!-turvallisuuskampanjan kautta. On myös niitä alueita, joissa alle puolet nuorista saa oppia muun muassa tulipalon alun sammuttamista, ensiapua ja onnettomuuksien ehkäisyä. SPEKin Juha Hassila avaa sitä, miksi kuntapäättäjän kannattaa kiinnostua asiasta.

Nuori lähestyy auton edessä olevaa palavaa harjoituspistettä käsisammuttin kädessään.

Paloturvallisuusasiat kuuluvat periaatteessa peruskoulun opetusohjelmaan, mutta tähän liittyy pienoinen pulma. Turvallisuus on jemmattu ohjelmaan niin taitavasti, että sen opettamista ei ihan helposti oivalleta. Varsinkaan kun asioita ei ole keskitetysti missään oppiaineessa eikä koulukirjoissa.

NouHätä!-turvallisuusopetus on nerokas formaatti ja ratkaisu kunnalle vahvistaa nuorten osaamista onnettomuuksissa ja tulipaloissa. Koulutoimi ja pelastustoimi opettavat yhdessä kahdeksasluokkalaisille pelastustaitojen perustiedot. On kuntia, joissa kaikki yläkoulut ovat jo vuosikausia osallistuneet NouHätään. Niissä on valveutunutta nuorisoa.

Ja sitten tässä maassa on niitä nurkkia, joissa nouhätäily on aivan liian harvinaista.

Noin periaatteessa on koulun rehtorista kiinni, mitä koulussa tapahtuu. On paljon valistuneita rehtoreita, joiden kouluissa NouHätä! on mukana joka vuosi.

Kuntapäättäjä voi selvittää tai suositella NouHätään osallistumista

Sen sijaan niissä kunnissa, joissa on NouHätä!-osallistumisen suhteen horjuntaa, on tietenkin luottamushenkilöiden mahdollista nostaa kampanja pöydälle: ”On olemassa tällainen mainio konsti tehdä nousevasta nuorisosta turvallisuustietoisempaa! Eivätköhän meidänkin kuntamme koulut osallistu siihen tästä lähtien.” Suosittelemalla asia saattaa jopa edetä.

Tai voisiko luottamushenkilöstö vaikuttaa vaikkapa koulutointa johtavaan virkahenkilöön, joilla on tietty johtoasema rehtoreihin nähden!

Osallistumisprosentti eri alueilla vaihtelee 40 % ja 100 % välillä

Kentällä on huomattu, että NouHätä! ei ole aivan turha turvallisuustyökalu. Kuluneiden 25 NouHätä!-vuoden aikana yli 800 000 nuorta on saanut opetusta tulipalojen ehkäisemisestä, oikeasta toiminnasta onnettomuuksissa, varautumisesta häiriötilanteisiin sekä muista tärkeistä turvallisuusasioista. Ihan mediaseurannan perusteella voi sanoa, että ei ole vallan tavatonta, että palonalun sammuttaneet nuoret ovat saaneet oppinsa NouHädästä.

Kysymys ei ole pelkästään sammutustaidoista vaan asenteesta. Ei ole tilastoa, montako paloa nuoret ovat jättäneet NouHädän ansiosta sytyttämättä. Suomessa kuitenkin esimerkiksi ilkivaltaisia koulupaloja on pikkiriikkinen murto-osa Ruotsiin verrattuna.

Tilastoja sen sijaan on siitä, että nykyisellään 70–80 prosenttia kouluista on mukana kampanjassa. Alueellinen vaihtelu on silti hurjaa. Muutamilla pelastustoimialueilla Suomessa kouluista täydet sata prosenttia kouluista on ollut mukana jo pitkään. Toisaalla osallistumisprosentti on neljänkymmenen hujakoilla. Mikä on tilanne teidän nurkillanne?

Haastamme täältä SPEKistä kaikki Suomen kunnat ja kunnanvaltuutetut mukaan huolehtimaan, että kaikki kasiluokkalaiset saavat turvallisuusopetusta. NouHätä! on aina ollut turvallisuusviestinnän aallonharjalla. Nostetaan aalto vielä korkeammaksi.

Juha Hassila

Lue myös