Uutiset

OTE-M-hanke tekee yhteistyötä palokuntien kanssa, jotta saadaan kasvatettua maahanmuuttajataustaisten ihmisten kiinnostusta palokuntatoimintaa kohtaan. Tavoitteena on tarjota uusia taitoja ja saada valmiuksia työelämään tai mahdollistaa jopa pelastusalan ammatit mahdollisena ammatinvalintana.

Osallistava turvallisuus maahanmuuttajille -hanke edistää maahanmuuttajataustaisten henkilöiden turvallisuutta, hyvinvointia ja integraatiota heidän osallisuuden, turvallisuuden ja hallinnan tunteitaan vahvistamalla.

Hankkeessa opastetaan kansalaistoimintalähtöisesti maahanmuuttajia suomalaiseen turvallisuuskulttuuriin ja osallisuuteen vastaanottokeskuksissa, oppilaitoksissa, kunnissa ja järjestöjen toiminnassa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden parissa työskentelevien tahojen kuten maahanmuuttoviraston, vastaanottokeskusten, oppilaitosten, maahanmuuttajien suomen kielen koulutukseen keskittyneen Luetaan yhdessä -hankkeen, pelastustoimen ja kolmannen sektorin toimijoiden kuten palokuntien kanssa.

Palokuntien kouluttajan tehtävänä on opastaa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä mukaan palokuntatoimintaan ja edistää maahanmuuttajataustaisten henkilöiden harrastusmahdollisuuksia palokunnissa.

Palokuntatoiminta tarjoaa sosiaalisten kontaktien lisäksi väylän oppia uusia taitoja ja saada valmiuksia työelämään hälytystoimintaan osallistumisen kautta. Näitä valmiuksia ja taitoja ovat muun muassa johtaminen, tiimityöskentely, koordinointi ja suomen kieli.

Maahanmuuttajataustaisia henkilöitä myös koulutetaan vertaisohjaajiksi omassa ryhmässään ja asuinympäristössään.

OTE-M-hankkeen ja palokuntien yhteistyö on omiaan lisäämään maahanmuuttajataustaisten ihmisten kiinnostusta palokuntatoimintaa kohtaan ja mahdollistaa palokuntatoiminnan mahdollisena harrastusmahdollisuutena tai jopa pelastusalan ammatit mahdollisena ammatinvalintana.

Näin saataville maahanmuuttajataustaisille pelastusalan vapaaehtoisille ja ammattilaisille on muuttuvassa yhteiskunnassa selkeä tilaus.

Tässä työssä aloittaa osa-aikaisena projektityöntekijänä Saku Rouvali Hämeen pelastusliitosta elokuussa.

Lue myös