Uutiset

LähiTapiola tukee vapaaehtoista palokuntatyötä lahjoittamalla 20.000 euroa Lapin Pelastusliitolle käytettäväksi palokuntanuorten koulutukseen. Lahjoitus on lappilaiselle palokuntatyölle merkittävä. Se kohdistetaan vapaaehtoisten palokuntien nuorisotyöhön, ja se mahdollistaa lappilaisten osallistumisen kansainväliselle palokuntanuorten leirille Helsingissä.

Nuoret harjoittelevat alkusammutusta.
Kuva: Samuli Rosenberg

Harvaan asutussa Lapin maakunnassa vapaaehtoiset palokunnat osallistuvat noin puoleen kaikista pelastustehtävistä. Nuorisotyön kautta saadaan paitsi palokuntien hälytysosastoihin ihmisiä ja alalle ammattilaisia, myös yhteiskuntaan turvallisuustietoisia ja -taitoisia kansalaisia.

Lapissa on 31 vapaaehtoista palokuntaa, jotka toimivat Lapin Pelastuslaitoksen sopimuspalokuntina ja osallistuvat noin puoleen kaikista Lapin alueen pelastustehtävistä. Palokuntien hälytysosastoihin kuuluu Lapissa kaiken kaikkiaan noin 850 henkilöä. Lapin Pelastusliitto tukee ja avustaa pelastusalan vapaaehtois- ja järjestötyötä. 7–17-vuotiaiden palokuntanuorten toiminnassa on mukana noin 550 lasta ja nuorta, palokuntanaisten toiminnassa puolestaan reilut 400 vapaaehtoista.

– VPK-toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset tekevät pitkien välimatkojen Lapissa todella merkittävää yhteiskunnallista työtä pelastustyön ja turvallisuuskulttuurin eteen, Lapin Pelastusliiton toiminnanjohtaja Pertti Heikkilä kertoo.

VPK-toiminta kasvattaa turvallisuustietoisia ja -taitoisia kansalaisia

LähiTapiola on päättänyt lahjoittaa lappilaisen vapaaehtoisen palokuntatyön tukemiseen 20.000 euroa vakuutusyhtiön yhteiskuntavastuullisiin tekoihin varatusta käyttörahastosta. Rahaston tarkoituksena on edistää toimialueen hyvinvointia ja elinvoimaisuutta.

– Meille on vakuutusyhtiönä luontevaa tukea vapaaehtoista palokuntatyötä ja edistää sen kautta sekä vahinkojen ennaltaehkäisyä, että rajoittamista onnettomuustilanteissa. Tämä on samalla panostus arvokkaaseen nuorisotyöhön. Vastuullisuustyömme tavoitteena on toimia aktiivisesti lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa, LähiTapiola Lapin toimitusjohtaja Kari Salmela kertoo.

Kädentaidot ja käytännön harjoitukset ovat tärkeä osa VPK-toimintaa. Kalustoa pitää osata käyttää, jotta voi toimia tositilanteissa. Palokunnissa nuoriso-osastot pääsevät korona-pandemian hellittäessä taas harjoittelemaan ja järjestämään kesällä koulutustapahtumia.

– Esitellä voi etäkoulutuksissa, mutta käsitellä ei, Heikkilä toteaa.

Palokuntien nuoriso-osastojen kautta on mahdollisuus edetä ammattiin asti; ammattipalokunnissa on paljon nuorisopolun läpikäyneitä pelastusalan ammattilaisia. Nuorisotyössä koulutetaan turvallisuustietoisia ja -taitoisia kansalaisia, sillä opit ja taidot pysyvät mielessä, vaikka alalle ei työllistyisikään tai olisi enää myöhemmin aktiivitoiminnassa mukana.

– Nuorisotyön kautta saamme koulutusputkeen väkeä, hälytysosastoihin ja alalle osaavia ihmisiä ja yhteiskuntaan turvallisuustietoisia kansalaisia, Heikkilä tiivistää.

Lue myös