Uutiset

Kunnilla on helppoja ja myös maksuttomia keinoja tukea kuntalaisten varautumisosaamista. Mitä useammalla kuntalaisella on tietoa ja taitoja häiriötilanteessa toimimisessa, sitä enemmän se vapauttaa kunnan resursseja häiriötilanteen korjaamiseen ja heikoimmassa asemassa olevien tukemiseen. Jokaisen kotitalouden tulisi pärjätä häiriötilanteessa vähintään 72 tuntia ilman viranomaisten apua.

72 tunnin varautumissuosituksen tunnuskuva.

Jos häiriötilanteisiin on varautunut, niiden aikana on helpompi toimia ja niistä on helpompi toipua. Esimerkiksi pitkittynyt sähkökatko tai vedenjakeluhäiriö koituu sitä haastavammaksi, mitä vähemmän kuntalaisilta löytyy varautumisen tietotaitoa.

Suomessa on käytössä 72 tunnin varautumissuositus, jolla tarkoitetaan, että jokaisen kotitalouden tulisi pärjätä häiriötilanteessa vähintään 72 tuntia ilman viranomaisten apua. Tämä mahdollistaisi sen, että viranomaiset pystyisivät keskittymään häiriötilanteen korjaamiseen ja heikoimmassa asemassa olevien auttamiseen.

Kunnat voivat tukea sekä oman henkilökuntansa että kuntalaisten varautumista monin tavoin. Joissain kunnissa on panostettu nimenomaan siihen, että kunnan omat työntekijät saavat koulutusta häiriötilanteisiin varautumista varten ja jossain on järjestetty aiheesta avoimia yleisöluentoja kuntalaisille.

Esimerkiksi Vaasassa, Seinäjoella ja Kokkolassa on järjestetty useita 72 tuntia -teemaisia avoimia yleisötilaisuuksia, joissa kuntalaisten kanssa on keskusteltu, mitä kotitalouksien varautuminen tarkoittaa.

  • miten sähkökatko vaikuttaa ruoan säilyttämiseen ja valmistamiseen
  • miten vesikatkoon kannattaa varautua
  • mitä tulisi hankkia kotivaraksi
  • mitä muita tarvikkeita kotona pitäisi olla (mm. taskulamppu ja pattereita, välttämättömät lääkkeet sekä puhtaita ämpäreitä juomaveden kuljettamista ja säilyttämistä varten)

72 tunnin varautumissuosituksesta kannattaa jakaa tietoa

Ensimmäinen askel on, että kunta jakaa varautumista koskevaa tietoa omissa kanavissaan. Kunnan verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaviin voi linkata sisältöjä 72 tunnin varautumissuosituksesta. Tietoa löytyy suomeksi (72tuntia.fi), ruotsiksi (72timmar.fi) ja englanniksi (72hours.fi).

Kunnan työntekijöille ja/tai kuntalaisille voi tilata 1-2 tunnin mittaisia luentoja tai webinaareja aiheesta. Yleisötilaisuuksia ja webinaareja järjestävät 72 tuntia -kouluttajat, joita löytyy kaikkialta Suomesta. Heidän yhteystietonsa löytyvät 72 tuntia -kouluttajahausta sivulta 72tuntia.fi/koulutus.

Lisäksi kunta voi tilata Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä maksuttomia Varautuminen kotona -esitteitä ja jakaa niitä kuntalaisille.

Mitä kuntapäättäjä voi tehdä?

Kunnan valtuuston tai lautakunnan jäsen voi selvittää, miten kunta tukee kuntalaisten varautumista tällä hetkellä ja varmistaa, että kunnassa jaetaan tietoa viranomaisten ja järjestöjen 72 tunnin varautumissuosituksesta.

Lue myös