Uutiset

Korona-aika on aiheuttanut tuotantoon ja toimitusketjuihin merkittäviä haasteita usealla eri alalla. Komponenttien saatavuusongelmat vaikuttavat myös paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoihin, joten nyt on erityisen tärkeää pitää olemassa olevat laitteistot kunnossa. Myös rakennustyömailla tulisi varautua tilaamaan paloturvallisuuslaitteet tavanomaista varhaisemmassa vaiheessa.

Palontorjuntatekniikkaa tarkastamassa.

– Palontorjuntatekniikan laitteistoihin voi tulla vikoja, joita ei tällä hetkellä saada heti korjattua, sillä varastoista ei välttämättä löydy juuri niitä osia, joita pitäisi vaihtaa. Laitteistoista vastaavien henkilöiden on nyt poikkeuksellisen tärkeää kartoittaa ennakoivia huoltotoimenpiteitä, sanoo puheenjohtaja Matti Helkamo Palonilmaisualan yhdistyksestä.

– Säännöllisellä ja hyvin tehdyllä huollolla voidaan minimoida laitteiston häiriötoimintaa ja vikatilanteiden esiintymistä. Aktiivisella toiminnalla voidaan myös ennakoida huoltotarvetta ja suunnitella pidemmällä aikavälillä tarvittavia toimenpiteitä, jotta laitteistot pysyisivät käyttökunnossa, sanoo palontorjuntatekniikan asiantuntija Lauri Lehto Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Tässä korostuu paloilmoitin- tai sammutuslaitteistojen huoltoliikkeen ja palvelun tilaajan välinen yhteistyö ja yhdessä laadittu suunnitelma tulevista huoltotoimenpiteistä.

Laitteistojen saatavuusongelmat ja toimitusaikojen pidentyminen haastavat myös uudisrakentamista. Tällä hetkellä työmailla on ollut projektien viivästymisiä, kun rakennuksia ei voida ottaa käyttöön tai käyttöönottotarkastuksia ei saada tehdyksi ajallaan, kun paloilmoitin- tai sammutuslaitteistoihin ei ole saatu kaikkia osia ajoissa.

Myös työmailla tulisi tilanteeseen varautua ajoissa. Monien paloturvallisuuden kannalta välttämättömien laitteiden toimitusajat ovat nyt normaalia pidempiä.

Rakennusten paloturvallisuus koko henkilökunnan vastuulla

Paloturvallisuus ei tietenkään ole vain palontorjuntatekniikan ammattilaisten vastuulla, vaan kaikkien tulisi ymmärtää oman työpaikkansa paloturvallisuuden perusasiat. Esimerkiksi sairaalassa tai toimistorakennuksessa pitäisi olla henkilökuntaa, jolla on tarvittavaa osaamista kyseisen kiinteistön palontorjuntalaitteistojen käyttöön.

– Koko kiinteistössä toimivan henkilökunnan on tärkeää ymmärtää roolinsa työympäristön paloturvallisuuden ylläpidossa. Olisi tärkeää, että kiinteistöstä löytyy aina ihmisiä, jotka tietävät, mitä sammutuslaitteisto ja paloilmoitin ovat ja mikä niiden merkitys on toiminnan jatkuvuudelle, Lehto sanoo.

– Henkilökunnan pitäisi osata käyttää laitteistoa riittävällä tasolla sekä olla apuna laitteiston hoitajalla ylläpidossa. Tällöin myös muut kuin laitteiston hoitaja voivat puuttua riskeihin ja huomata, jos laitteistot edellyttävät huoltoa, Lehto jatkaa.

Pahimpaan varautuminen on aloitettava viimeistään nyt

On mahdollista, että kiinteistön palontorjuntalaitteistoon tulee syystä tai toisesta ongelmia, joiden korjaaminen edellyttäisi osia, joita ei olekaan välittömästi saatavilla. Tällaisia tilanteita varten kiinteistön omistajan on tärkeää pitää huolta, että rakennuksessa voidaan tehdä riittäviä korvaavia toimenpiteitä, jotta turvallisuus saadaan varmistettua.

Lisäksi palontorjuntalaitteistosta vastaavan henkilön on huolehdittava, että muut rakennuksessa työskentelevät henkilöt saavat tilanteen vaatimat tiedot ja toimintaohjeet.

Muistilista palontorjuntatekniikasta vastaavalle:

  • Pidä laitteistot suunnitelmien mukaisesti kunnossa.
  • Huolehdi, että kunnossapito-ohjelma on olemassa ja ajan tasalla.
  • Hanki tiedot ja taidot, jotta osaat toimia huolto- ja vikatilanteissa.
  • Arvioi varaosien saatavuus.
  • Tarkasta huoltosopimusten ajantasaisuus.
  • Varaudu tilanteeseen, jossa laitteistot eivät toimi moitteettomasti ja kiinteistön turvallisuus pitää taata toisin keinoin eli poikkeustilanteen suunnitelma on olemassa.

Lue myös