Uutiset

Uusi Kodin turvallisuuden tarkistuslista on monipuolinen ja helppokäyttöinen. Sen avulla voit tarkistaa oman tai läheisesi kodin turvallisuuden perusasiat. Tarkistuslista auttaa löytämään kodin turvallisuuden heikkoudet, korjaamaan ne ja tekemään kodista turvallisemman.

Kodin turvallisuuden tarkistuslistan sisältämiä aihepiirejä ovat poistumis- ja paloturvallisuus, kaatumis- ja muiden tapaturmien ehkäisy sekä sosiaalisten suhteiden ylläpito turvallisuuden näkökulmasta. Tarkistuslistaa suositellaan erityisesti ikääntyneiden ja muistisairaiden ihmisten, heidän omaistensa sekä kotihoidon ammattilaisten käyttöön.

Tarkistuslista on saatavissa sekä painotuotteena että sähköisenä versiona. Listaa saa kopioida ja levittää ilman rajoituksia.

Lataa Kodin turvallisuuden tarkistuslista

Lue myös