Uutiset

Tulipalot ovat viime vuosinakin tuhonneet kirkkoja. Paloissa on menetetty yhteisöllisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia ja paljon omaisuutta. Myös tunnetasolla kirkot ovat korvaamattomia. Kirkkojen paloturvallisuusohje on uudistettu. Seurakunnille tarkoitetun oppaan ovat laatineet yhteistyössä Museovirasto, Kirkkohallitus, Finanssiala ry ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.

Kirkon paloturvallisuus on kokonaisuus, joka muodostuu paloriskien kartoittamisesta, palosuojauksen suunnittelusta, pelastussuunnittelusta sekä paloturvalaitteistoista ja niiden valinnoista. Tarkoituksena on suojella henkilöitä ja omaisuutta tulipalolta.

– Myös henkilöstön osaaminen on tärkeää, sillä työntekijät ovat seurakunnan turvallisuuden avainhenkilöitä. Liikkuvathan he kirkon tiloissa päivittäin, sanoo vanhempi asiantuntija Ilpo Leino SPEKistä.

Työntekijät tuleekin perehdyttää kirkon palontorjuntaan. Lisäksi koko henkilökunnan on osattava toimia hälytystilanteessa.

Paloturvallisuuden kokonaisuus vaatii jatkuvaa huoltamista, päivittämistä ja modernisointia. Kirkkojen paloturvallisuusoppaaseen on koottu uusinta tietoa kirkkojen ja muiden kirkollisten rakennusten palontorjunnasta. Se antaa seurakunnille tietoa nykytekniikan mahdollisuuksista tulipalon sammutuksessa.

– Tulipaloon johtava tapahtumaketju voidaan usein pysäyttää ihmisten toimilla; jos palonalku havaitaan varhain, paikalla oleva ihminen voi lopettaa uhkaavan tilanteen etenemisen nopeasti käsisammuttimella. Palontorjuntatekniikka auttaa silloin, kun paloa ei päästä heti sammuttamaan, Leino sanoo.

Valitettavasti myös tapahtuneiden palojen aiheuttajana on usein ollut ihminen. Paloturvallisuus onkin uhkien ennakointia ja niihin varautumista.

– Tavoitteena on havaita kirkkoon kohdistuva vaara mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja reagoida siihen ajoissa, Leino painottaa.

– Kattava ja toimiva paloturvallisuusratkaisu koostuu useammasta osatekijästä. Kun kehittyvä vaaratilanne on tunnistettavissa, voidaan tilanteen kehittymiseen vaikuttaa.

Kirkkojen paloturvallisuusopas on tarkoitettu seurakuntien ja suunnittelijoiden käyttöön. Lisäksi Museovirasto julkaisee alkuvuodesta 2020 ohjeen Kirkollisten rakennusten hoito ja restaurointi.

Tutustu Kirkko-oppaaseen

Tutustu myös oppaasta löytyvään liitteeseen Kirkkojen paloturvallisuuden kehittäminen – ennakoiva palontorjunta

Lue myös