Uutiset

Karim Peltonen ehti työskennellä vuosikymmenen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön johtajana. Hän keskittyi työssään varautumiseen, kansainvälisiin yhteistyösuhteisiin sekä asiantuntija- ja kehittämispalveluiden johtamiseen. Helmikuun alussa hän siirtyi uusiin tehtäviin Säteilyturvakeskukseen.

Karim Peltonen Varautumisseminaarissa joulukuussa 2019.

– Karimin pitkäjänteisen ja visionäärisen työn tuloksena SPEKin varautumis- ja tutkimustyö on noussut ja saanut sille kuuluvan arvostuksen yhteiskunnassamme, ja tämän ovat myös eri sidosryhmät tunnistaneet ja tunnustaneet. SPEKille on avautunut ihan uusia verkostoja ja yhteistyökumppaneita niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla ja tässä Karim loistavana verkostoitujana on näyttänyt esimerkkiä meille kaikille, sanoo Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön toimitusjohtaja Marko Hasari.

– SPEK on ollut tavattoman kiinnostava työpaikka, todellinen näköalapaikka, ja tarjonnut näkymän koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Työ on ollut todella monipuolista. Olen joskus miettinyt, onko minulla ollut liikaakin rautoja tulessa. Pidemmän päälle sanoisin, ettei. Kyse on ollut yhtäältä siitä, miten hyödyntää avautuvat mahdollisuudet, toisaalta siitä, että työmme on aidosti monipuolista, Karim Peltonen sanoo.

– Työyhteisönä SPEK on tullut vuosien mittaan hyvin läheiseksi. Tulin alun alkujaan alan ulkopuolelta, mutta minulla oli joitakin kontakteja SPEKiin hoitamieni projektien kautta. Tämä madalsi kynnystä hakeutua järjestöön töihin. Sittemmin tästä on tullut tärkeä ja läheinen yhteisö minulle ja jään varmasti kaipaamaan kaikkia. Olemme olleet monessa yhdessä mukana, Peltonen jatkaa.

Karimille kiitokset hyvästä esimieheydestä

– Turvallisuuden tunteella tarkoitetaan olotilaa, jossa riskit ja uhat eivät ole merkittävällä tavalla olemassa ja yksilö voi luottaa omiin, yhteisön sekä yhteiskunnan kykyihin suojautua uhkia vastaan sekä palauttaa turvallisuuden taso entiselleen kriisin jälkeen. Tätä kaikkea Karim on edustanut esimiehenä eli rohkeutta, luotettavuutta, vankkaa osaamista ja suuria silmiä ja korvia, joilla näkee ja kuulee sekä lähelle että kauas, sanoo SPEKin tutkimuspäällikkö Tuula Kekki.

– Karim on ihmisläheinen ja tavoiteorientoitunut johtaja. Hänellä on sopivasti pilkettä silmäkulmassa ja selkeä käsitys siitä suunnasta, johon olemme menossa. Toivotan hänelle tsemppiä uusiin työtehtäviin. Jään kaipaamaan hänen inspiroivaa otettaan, sanoo SPEKin johtava asiantuntija Kari Telaranta.

Seuraaja jatkaa työtä yhteiskuntamme turvallisuuden edistäjänä

– Tulevalta johtajalta odotamme uusia ajatuksia toiminnan edelleen kehittämisestä sekä tutkimustoiminnan ja varautumistyön yhteiskunnallisen arvon syvää ymmärtämistä. Hänellä olisi hyvä olla jo valmiina laajat kotimaiset ja kansainväliset verkostot, joiden kanssa SPEK pystyy edelleen kehittämään toimintojaan. Odotamme häneltä näkemystä kehittää toimintoja jo rakennetulta vahvalta pohjalta ja niiden johtamista edelleen kohti strategisia tavoitteitamme, Marko Hasari summaa.

Lue myös