Blogi

Mitä pelastustoimi alana tarkoittaa? Pelastustoimi on koko yhteiskunnan työtä koko yhteiskuntaa varten. Näin linjasi pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka avatessaan Pelastustoimen kehittämishankkeen loppuseminaarin Jyväskylässä. Seminaarissa käsiteltiin hankkeen työryhmien loppuraportteja. Turvallisuusviestijän korviin yhteisten käytäntöjen ja yhteistyön painottuminen raporteissa kuulosti hyvältä. Esimerkiksi kampanjoita on toteutettu yhteisvoimin jo vuosikausia. NouHädän tapauksessa puhutaan vuosikymmenistä, 90-luvulla kun jo aloitettiin.

– Pelastuslaitosten toimintaa ei ole paljon arvioitu eikä arvosteltu tuottavuuden näkökulmasta. Itsekritiikkiä pitää kuitenkin harrastaa, sanoi Keski-Suomen pelastusjohtaja Simo Tarvainen esitellessään oman työryhmänsä työtä. – Tavoitteena on asiakkaan turvallisuustason heikentymättä kehittää pelastuslaitoksen palveluita niin, että pelastuslaitosten tuottavuutta ja palveluiden vaikuttavuutta voidaan parantaa.

Avain tuottavampaan pelastustoimeen on henkilöstön johtamisessa. Ilman työnantajan asettamia tavoitteita valmiuden aikaista toimintaa on vaikea tehostaa. Johtamisen lisäksi esimiestyö ja henkilöstön osaaminen ovat tärkeitä reittejä parempaa tuottavuuteen. Tarvainen muistutti, että on kartoitettava myös vaihtoehtoiset urapolut.

Temaattisesti tehostamistyöryhmän aiheita lähelle tulivat onnettomuuksien ehkäisyn työryhmän näkemykset. Valtakunnallista yhdenmukaisuutta toiminnoissa on syytä parantaa.

– Mitä hajanaisempia ollaan, sitä vaikeampaa on vaikuttaa yhteiskunnallisesti, tai tulee toinen toimija ottaa paikan, sanoi Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Tomi Pursiainen onnettomuuksien ehkäisyn työryhmästä.

Laadun hallinta ja tuottavuus taitavat olla termejä, joilla pyritään samoihin päämääriin. Tuumitaan, kuinka hyvää työtä tehdään tehokkaasti. Turvallisuusviestinnässä toimintaa on helppo alkaa toteuttaa yhä enemmän valtakunnallisesti. Itse olen katsellut pelastusalan maailmaa viestinnän ja varsinkin turvallisuusviestinnän näkövinkkelistä jo vuosia. Yhdessä tekeminen on lisääntynyt ja sitä myöten tekemisen laatu valtakunnassa on tasaantunut. Mutta tehtävää on yhä. SPEKin koordinoimat kampanjat NouHätä! ja Paloturvallisuusviikko voisivat olla entistäkin vaikuttavampia ja näkyvämpiä.

Kohti entistä laadukkaampaa NouHätää

Esimerkiksi juuri NouHätä! on kasvanut peruskoulun suurimmaksi yhdelle ikäluokalle järjestettävistä kampanjoista. Sellainen ei olisi mahdollista ilman alan järjestöjen ja pelastuslaitosten hedelmällistä yhteistyötä sekä yhteisiä tavoitteita koulutoimen kanssa. Turvallisuusviestintä on ollut aina keskeinen osa SPEKin toimintoja. Onnettomuuksien ehkäisy, johon turvallisuusviestintäkin kuuluu, on puolestaan pelastustoimilainkin mukaan alan tärkein tehtävä. NouHätä! kytkeytyy alan tavoitteisiin ja on itsessään mainio työkalu tavoitteeseen pääsemiseksi.

Mutta suurta vaihtelua on NouHädänkin toteuttamisessa, kuten sen tavoittavuudessa. Muutamilla alueilla mukaan turvallisuusopetukseen saadaan kaikki koulut, kun taas toisaalla Suomessa määrä on 50 prosentin luokkaa.

NouHätä!-kouluttajilla on suuri vapaus vetää opetus omalla tavallaan. Tämä on hyvä asia. On kuitenkin tärkeää päättää ne perusasiat, jotka kukin tuo opetuksessa omalla tyylillään esiin. Ollaan pitkällä, kun nämä perusasiat peilataan peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden kanssa ja kun opetusmateriaalit tukevat kouluttajien työtä. Näin varmistetaan myös opetuksen riittävä laadullinen yhteneväisyys.

Usein tehokkuusajattelusta tulee mieleen se, että lasketaan ja laskelmoidaan, kuinka sama homma saadaan tehtyä vähemmällä väellä. Uskon, että pelastusalalla kehittämisellä ei ole sellaisia tausta-ajatuksia. Työtä nimittäin piisaa. Yksi kulmakivi, joka Jyväskylän seminaarissa tuli esiin on osaaminen. Osaaminen lisää tehokkuutta, kun hommat hoituvat helpommin. Osaaminen parantaa myös motivaatiota. Turvallisuusviestintä otetaan usein esiin mahdollisena urapolkuna pelastusalalla. Osaaminen voisi hälventää myös ennakkoluuloja.

– Onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaistaminen toteutuu, jos pelastustoimen toimijoilla on yhteinen suunta ja sen toteuttamiseen tahtoa sekä yhteistyökykyä, tiivisti Tomi Pursiainen työryhmänsä ajatukset.

Tehokkuutta on se, että onnettomuuksien ehkäisy saadaan entistä paremmin osaksi ihmisten arkista toimintaa. Tämä on tavoite niin palotarkastuksissa kuin yhteisissä kampanjoissakin. Kun alaa, yhteistyökumppaneita ja kansalaisia ajattelee tärkeinä turvallisuusviestinnän tekijöinä, toteutuu pelastusylijohtajan visio. Pelastustoimi on koko yhteiskunnan työtä koko yhteiskuntaa varten.

Juha Hassila
Asiantuntija