Varautuneena ikäihminenkin selviää vastoinkäymisistä helpommin

SPEKin asiantuntijablogi Suvi Fried

Tiistaina 7.2. vietettiin varautumisen päivää teemalla ”varaudu edes vähän”. Meneillään on myös Hätänumeroviikko. Kummankin kampanjan tavoitteena on tänä vuonna kannustaa ihmisiä tekemään pieniä, itselle merkityksellisiä varautumisen tekoja, esimerkiksi varaamaan juomavettä kotiin vesikatkojen varalle.

Varautuminen viittaa siihen, että ihminen valmistautuu kohtaamaan jonkin epämukavan, jopa vaaralliseen tilanteen. Suomalaisten varautuminen hätä- ja kriisitilanteisiin on kaiken kaikkiaan melko hyvällä tasolla, mutta on edelleen monia, jotka eivät ole tehneet mitään varautumisen tekoja.

Osallistuin torstaina Gerontologia 2023 -tapahtuman Varaudu vanhuuteen -sessioon puheenvuorolla vanhustalouksien varautumisesta hätä- ja kriisitilanteisiin. Session puheenvuoroissa käsiteltiin monipuolisesti erilaisia varautumisen näkökulmia. Vanhuuteen varautuminen tarkoittaa esimerkiksi asumisen esteettömyyden tarkistuksia, hoitotahdon kirjaamista Omakantaan ja edunvalvontavaltuutuksen tekemistä.

Yksi puheenvuoroista kuvasi tutkimusta, jossa noin 60-vuotiailta osallistujilta kysyttiin vanhuuteen varautumisesta. Tulokset osoittivat, että useammat varautuivat odotettavissa oleviin myönteisiin muutoksiin, mutta ikäviin tapahtumiin varautuminen oli vähäisempää. Vanhuuteen varautumisen tai valmistautumisen esimerkkejä niin sanotuista mukavista asioista ovat fyysisestä kunnosta, harrastuksista, työtehtävien suunnittelusta ja sosiaalisista suhteista huolehtinen sekä niin sanotuista ikävistä asioista sairastumisen ja toimintakyvyn muutosten ennakoimisesta ja taloudellisista järjestelyistä huolehtiminen.

Mitä kaikkea varautuminen oikeastaan onkaan?

Suomen kielen varautumisen sanalla on suora yhteys sanoihin varo ja vaara. Varautuminen saattaa muistuttaa ikävistä asioista, joita ei mielellään ajattele. Olen joskus kuullut toivottavan positiivisempaa sanaa varautumiselle. Englanniksi varautumiseen voi viitata esimerkiksi preparedness-sanalla. Sen taustalla on ajatus valmiiksi tekemisestä. Olisiko valmistautuminen positiivisempi sana sille, että on valmiina kohtaamaan myös elämän ikäviä tapahtumia ja tilanteita?

Mitä jos korjaisi ajatuksiaan niin, että ajattelisi varautumisen liittyvän varmuuteen ja varovaisuuteen. Varautuneena voit kohdata ikävätkin tapahtumat rauhallisin mielin.

Tähän viikkoon osuivat valtakunnallinen Varautumispäivä sekä Hätänumeroviikko. Jälkimmäisen teema ”varautuminen on arjen pieniä tekoja” rohkaisee kohti sitä, että voit olla huoletta, vaikka tulisi sähkökatko tai muu harmillinen poikkeama tavanomaiseen. Varautumispäivän teema oli ”varaudu edes vähän”. Kumpikin näistä kehotuksista pätee myös vanhenemiseen varautumiseenkin. Pienilläkin varautumisen teoilla, varautumalla edes vähän, voi pehmentää omaa vanhenemiseen polkuaan.

Lue myös