Tulipalo asumisyksikössä: toimiiko tekniikka ja tietääkö henkilökunta, miten toimitaan?

Blogi Suvi Fried

Ohjasin keväällä sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja -koulutuksen, jossa iltapäivällä harjoittelimme pelastuslakanan käyttöä. Kun muita vapaaehtoisia ei ilmaantunut, asetuin itse patjalle ja sain kokea, miltä tuntui, kun patjan alta vedettiin pelastuslakanan hihnat esiin ja minut vedettiin patjalla ensin sängystä lattialle ja siitä kohti poistumistietä. Hyödyllinen kokemus. Nyt osaisin luottavaisemmin ja turvallisemmin pelastaa toisen, koska tiedän, miltä se itsestä tuntui.

Hoitolaitosten poistumisturvallisuus on paitsi tekniikkaa myös konkreettisia taitoja. Pelastuslakanan käyttöä, alkusammutuksen osaamista ja oman asumisyksikön poistumissuunnitelman tuntemusta.

Hoitolaitosten, tuetun ja palveluasumisen yksikköjen ja muiden ympärivuorokautisen hoidon asumisyksikköjen poistumisturvallisuus on Suomessa kohtalaisen hyvällä tasolla. Arvioiden mukaan noin kolmessa neljästä ympärivuorokautisen hoidon asumisyksiköstä poistumisturvallisuus on lain edellyttämällä tasolla.

Puutteellisen poistumisturvallisuuden riskit ovat ilmeiset. Toimintarajoitteinen asukas tai potilas ei pääse poistumaan hätätilanteessa, joten hän voi loukkaantua tai kuolla. Poistumisturvallisuus on myös osa työturvallisuutta. Kun henkilökunta tietää, kuinka tulipalon syttyessä toimitaan, he pystyvät toimimaan mahdollisimman tehokkaasti asukkaiden pelastamiseksi vaarantamatta omaa turvallisuuttaan. Kolmanneksi vältytään toiminnan katkoksilta. Tulipalon tuhot saattavat sulkea asumisyksikön väliaikaisesti kokonaan.

Turvallisuusosaaminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköjen työrauhaa

Poistumisturvallisuus vaatii jatkuvaa ylläpitoa. Se ei tule koskaan valmiiksi.

Poistumisturvallisuus koostuu hoitolaitoksen tai asumisyksikön rakenteellisesta paloturvallisuudesta, palontorjuntatekniikasta ja ihmisten tilannekohtaisesta oikeasta ja tehokkaasta toiminnasta. Tekniikka vaatii seurantaa ja huoltoja, ihmiset koulutusta ja harjoituksia. Turvallisuustaidot ovat konkreettista osaamista, joiden opettelu on mahdollista jokaiselle meistä.

Turvallisuusosaaminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköjen työrauhaa. Hätätilanteita tulee ennemmin tai myöhemmin. Vuonna 2020 pelastusalan tilastoissa raportoitiin 141 hoitolaitoksessa havaittua rakennuspalovaaraa ja 14 rakennuspaloa.

Kun yksikössä on riittävä ajantasainen turvallisuusosaaminen, hätätilanteesta ei tarvitse kantaa huolta, vaan voi luottaa, että niissäkin osataan toimia oikein.

Tervetuloa poistumisturvallisuusselvityskiertueelle

Kevään koulutuksessa joukko sote-ammattilaisia sai kaipaamansa päivityksen turvallisuustietoihin ja -taitoihin. Minä sain vakuuttavan kokemuksen siitä, miten sitoutuneita osallistujat olivat turvallisuusosaamisensa kehittämiseen.

Loppuvuoden työpajoissa paneudumme poistumisturvallisuusselvitykseen. Tutustumme uuteen lomakkeeseen eli kaikkiin poistumisturvallisuuden osa-alueisiin ja lomakkeen täyttämiseen. Työpajamainen työskentely mahdollistaa huolien ja ratkaisujen keskinäisen jakamisen. Tällä kertaa ei ole luvassa pelastuslakanalla loikoilua, mutta eiköhän me jotain hauskaakin keksitä.

Tervetuloa paneutumaan poistumisturvallisuusselvitykseen viidellä eri paikkakunnalla loppuvuoden aikana!

Lue myös