Pätevyyden voimassaolo

Tulityökortti® onosoitustulityökoulutuksen antamasta pätevyydestä tehdä tulitöitä. Suomessa ei yleensä* voi tehdä tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla vakuutetussa kohteessa ilman SPEKin hyväksymää Tulityökorttia®.

Vastaavasti Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa kansalliset palontorjuntaliitot eliSPEKin sisarjärjestöt myöntävät hyväksytysti suoritetusta tulityökoulutuksesta Tulityökortin. Nämä kortit ovat voimassa näissä neljässä pohjoismaassa siten, että tulityöntekijät perehdytetään sekä kyseisen maan tulitöitä koskeviin vaatimuksiin että tulityöpaikan erityispiirteisiin. 

* Tulityökortin vaatimus määrittyy aina vakuutusehtojen, kuten suojelu- tai turvallisuusohjeen mukaisesti. Vakituisella tulityöpaikalla työskenneltäessä ei vaadita Tulityökorttia.

Behörighetens giltighet

Tulityökortti®  är ett bevis på den kompetens som eldarbetsutbildningen ger att utföra eldarbete. I Finland kan man i allmänhet inte* utföra eldarbete på en tillfällig eldarbetsplats på ett försäkrat ställe utan ett av SPEK godkänt Eldarbetskort®.

Validity of qualification

Tulityökortti® is an indication of the competence obtained through fire work training to carry out hot work tasks. In Finland, it is generally not possible* to perform hot work tasks in an insured location without a Fire Work Card® approved by SPEK (Finnish National Rescue Association).