BFireSafe@School – kohti yhdenmukaista paloturvallisuusopetusta Euroopassa

Blogi Juha Hassila

Kotien tulipalot ovat suht samanlaisia kaikkialla Euroopassa. Tuli pääsee irti lieden, sähkölaitteen tai avotulen varomattomasta käytöstä. Jos palonalkua ei saada haltuun nopeasti, koti palaa enemmän tai vähemmän poroksi. BFireSafe@School-hankkeessa on työskennelty yhteisen eurooppalaisen paloturvallisuusopetuksen laatimiseksi.

Tulipalojen samankaltaisuus huomioon ottaen on jännittävää, kuinka erilaista paloturvallisuuden opettaminen ja turvallisuusviestintä ovat eri Euroopan maissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on mukana BFireSafe@School-nimisessä hankkeessa, jonka rahoittaa Erasmus+. Vaikuttaa siltä, ettei muissa maissa ole mitään suomalaisen NouHädän kaltaista paloturvallisuuden opetusohjelmaa. Opetusmateriaaleille on siis ollut tarve, ja siihen on viimeisten parin vuoden aikana pyritty vastaamaan seitsemän maan yhteisen hankkeen voimin.

Suomi, Irlanti, Saksa, Tanska, Belgia, Espanjan Baskimaa ja Liettua ovat mukana hankkeessa. Kun seitsemän erilaisen maan edustajat alkavat rakentaa yhteistä opetusmateriaalipakettia, täytyy katsoa silmiin sitä tosiasiaa, että koulujärjestelmien metodeissa, painotuksissa ja koulukulttuureissa on suuria eroja.

Tehokasta opetusta vai lööppijulkisuutta?

Silmiinpistävä kulttuurinen ero on todellisten onnettomuuksien näyttäminen. Esimerkkitapahtumana eurooppalaiseen opetusmateriaaliin päätyi videoklippejä diskopalosta Yhdysvalloissa. Palossa kuoli 100 ihmistä ja loukkaantui 231. Suomessa vastaavan materiaalin käyttäminen nuorten opetukseen nostaisi luultavasti hirmuisen haloon lööppejä myöten.

Myös koulujen opetussisällöissä on eroja. Turvallisuusindikaattorit näyttävät suomalaisiin silmiin melko haastavilta opetettavilta koululaisille. En tiedä, miten syvällisesti tilastoja analysoidaan peruskouluissa muualla Euroopassa, mutta ainakin pitkän matematiikan kauan sitten läpäisseelle ja sittemmin humanistisesti orientoituneelle turvallisuusviestijälle indikaattorit olivat haastavia ymmärtää.

Muissa maissa tehtiin innolla myös pelastusalalla ja turvallisuusalalla työskentelevien haastatteluja, joiden kautta esitellään, millaista on edistää turvallisuutta ammatikseen. Nähtävästi videoilla pyrittiin täyttämään aukkoja asioissa, jotka Suomessa sisältyvät oppilaanohjaukseen ja ammatinvalinnan ohjaukseen.

Vaikka Suomessa ei käsitellä indikaattoreita yhtä syvällisesti kuin jossain muualla Euroopassa ja oppilaan ammattiinohjaus on ehkä Suomessa ihan eri tavalla hanskassa, niin vaikuttaa siltä, että tiettyihin paloturvallisuuden perusasioihin pätevät samat lainalaisuudet. Tulipaloja ehkäistään olemalla huolellinen. Alkusammutuskin vaikuttaa melko samanlaiselta eri puolilla Eurooppaa.

Kattava paketti paloturvallisuusosaamista kouluihin

Olemme NouHätä!-kokemuksen pohjalta muokanneet BFireSafe@School-materiaaleja sillä tavalla, että ne ovat mahdollisimman käyttökelpoisia meikäläisissä oloissa. Luvassa on kattava paketti paloturvallisuusosaamista yläkoulu- ja lukioikäisille. Materiaaleja voi käyttää eri oppiaineissa täydentämään niitä aukkopaikkoja, jotka koulukirjat ja muut materiaalit jättävät suhteutettuna opetussuunnitelman perusteiden vaatimuksiin. BFireSafe@Schoolin voidaan ajatella täydentävän ja laajentavan kahdeksasluokkalaisille suunnatun NouHätä!-kampanjan materiaaleja.

Yhtäällä Euroopassa painotetaan indikaattoreita, toisaalla saa koululaisia vähän pelotella, kolmannella nurkalla opetusmateriaaleja on jo olemassa. Erilaisten ympäristöjen leikkauskohdissa nähdään, kuinka erilaisia ja kuinka samanlaisia olemme – myös paloturvallisuusasioissa.

Lue myös