Uutiset

Katolle asennettu aurinkopaneeli on säiden armoilla. Jotta aurinkopaneelista saatava sähkö saadaan turvallisesti talteen ja käyttöön, laitteistosta on pidettävä huolta. Viallinen aurinkopaneeli voi aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon vaaran. Onneksi vahingot ovat vielä olleet tilastoissa vähäisiä, mutta ikääntyvät laitteet voivat muuttaa tilannetta.

– Lumi, pakkaset ja myrskyt voivat olla riskitekijöitä ympäri vuoden ulkona oleville laitteille. Paneeli voi vaurioitua lumen painosta. Asennuskulman takia katolla olevan paneelin taakse voi kerääntyä vettä, jäätä ja lunta. Ilmojen lämmetessä liikkuvat massat voivat vaurioittaa kaapeleita ja itse paneeleita, ellei niitä ole suojattu kunnolla, sanoo palontorjuntatekniikan asiantuntija Lauri Lehto Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä. 

 Myös myrskyjen lennättämät oksat voivat vahingoittaa paneeleita tai aiheuttaa oikosulkuja, joista pahimmassa tapauksessa seuraa tulipalo. Lisäksi aurinkopaneelin alle voi kertyä lehtiä, roskia tai vaikka linnunpesiä. Nekin voivat pahimmillaan vahingoittaa paneelin sähköasennuksia ja aiheuttaa tulipalon, Lehto jatkaa.

Aurinkopaneelien käyttöikä on jopa 30 vuotta. Se on pitkä aika suomalaisissa sääolosuhteissa.

Jotta aurinkopaneelit toimisivat turvallisesti, käyttäjälle on tarjolla selkeät ohjeet

  • Tarkkaile aurinkopaneelien yleistä kuntoa säännöllisesti ja silmämääräisesti.
  • Tarkasta paneelien kunto erityisesti myrskyn jälkeen.
  • Poista varovasti lika ja roskat. Arvioi lumenpoistotarvetta ammattilaisen kanssa ja huomioi turvalliset työmenetelmät liukkaalla katolla.
  • Jos vaikuttaa siltä, että laitteisto on vaurioitunut, ota yhteyttä järjestelmän toimittajaan.
  • Aurinkopaneelijärjestelmästä tulee olla laadittuna ja päivitettynä käyttöönottodokumentaatio, tietokortit ja ylläpito-ohjeet.

Aurinkosähköjärjestelmät edellyttävät huoltoa

Aurinkopaneelien asennuksiin liittyvät ongelmat johtuvat usein inhimillisistä virheistä. Ennen kuin aurinkosähköjärjestelmää voi ottaa käyttöön, sähköalan ammattilaisen tulee tehdä käyttöönottotarkastus. Jos asennuksissa on tehty virhe, on tärkeää, että se huomataan ajoissa. 

 Olemme kuulleet, että jotkut aurinkosähkön laitevalmistajat ja alan urakoitsijat mainostavat aurinkosähköjärjestelmiä ”huoltovapaiksi”. Näin ei ole. Järjestelmät joutuvat toimimaan vaativissa olosuhteissa, joten turvallinen ja asianmukainen toiminta edellyttää säännöllisiä tarkastuksia ja huoltoa, Lehto painottaa.

Aurinkosähkön tuotanto ja tuotantokohteet lisääntyvät Suomessa, mutta niiden paloturvallisuudesta ei ole vielä riittävästi tietoa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on mukana Aurinkosähkön paloturvallisuus -projektissa.

Projektin tavoitteena on parantaa yleistä ymmärrystä aurinkosähköjärjestelmiin liittyvistä riskeistä ja lisätä paloturvallisuuteen liittyvää osaamista. Lisäksi tavoitteena on saada eri kohderyhmät tietoisiksi ja toimimaan niin, että aurinkosähkön paloturvallisuuteen liittyvät seikat on huomioitu niin uudisrakentamisessa kuin jo olemassa olevissa kohteissa. Projektin aikana tuotetaan tietoa ja materiaalia aurinkosähkökohteiden omistajien, käyttäjien ja ammattilaisten tietoon. 

Lue myös