Uutiset

Palovaroittimet siirtyvät kiinteistön omistajan eli useimmiten taloyhtiön vastuulle viimeistään vuoden 2026 alusta. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on julkaissut palovaroitinoppaan, joka helpottaa taloyhtiöiden ja asukkaan valmistautumista muutokseen.

Mies seisoo tikapuilla asentamassa palovaroitinta kattoon.

Lakimuutoksen myötä taloyhtiöt huolehtivat palovaroittimien riittävästä määrästä, asennuksesta, huollosta ja käytön opastamisesta. Palovaroitinvastuu tulee voimaan 1.1.2026, mutta taloyhtiöt valmistautuvat muutokseen jo lain siirtymäaikana 2024–2025.

SPEK on julkaissut Palovaroitinoppaan, joka auttaa valitsemaan tarkoituksenmukaiset palovaroittimet eri tiloihin sekä antaa neuvoja niiden määrästä, sijoittamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Taloyhtiöiden kannattaa hyödyntää opasta, kun ne perehtyvät uusiin velvollisuuksiinsa ja neuvovat asukkaita.

Palovaroitinoppaaseen on linkki tämän sivun lopussa. Päivitetty opas korvaa aiemman palovaroitinoppaan vuodelta 2012.

Palovaroittimien riittävä määrä ja oikea sijoittelu riippuvat asunnosta

Taloyhtiön lisäksi myös asukkaan on hyvä tietää palovaroittimien määrään ja sijoitteluun liittyvät suositukset.

– Asentaja ei välttämättä tiedä asunnon kaikkia erityispiirteitä. Siksi asukkaankin on hyvä olla perillä siitä, mihin huoneeseen ja mihin kohtaan huonetta varoitin kannattaa sijoittaa, perustelee turvallisuusasiantuntija Lauri Lehto Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

SPEKin suositus on, että palovaroitin asennetaan ainakin eteiseen ja jokaiseen makuuhuoneeseen. Palovaroitinoppaasta löytyy esimerkkejä palovaroittimien sijoittelusta erilaisiin asuntoihin.

Asukas testaa palovaroittimet säännöllisesti ja ilmoittaa vioista

Vaikka vastuu palovaroittimista siirtyy taloyhtiöille, myös asukkaalle jää velvollisuuksia, kuten vikatilanteista ilmoittaminen.

– Asukkaan tehtävänä on jatkossakin testata palovaroitin säännöllisesti. Lisäksi asukkaan tulee ilmoittaa taloyhtiölle heti, jos palovaroittimen paristo loppuu, valo ei vilku, laitteesta ei kuulu ääntä testinappia painettaessa, herää epäily viasta tai palovaroitin jopa puuttuu kokonaan, listaa Lehto.

Taloyhtiön on laadittava asukkaille selkeät ohjeet testauksesta ja vikatilanteista ilmoittamisesta sekä tiedotettava asukkaita palovaroittimien asennuksesta ja huollosta.

Lue myös