Tieturva 1 ja 2

Osallistu Tieturva 1- ja 2 -koulutuksiin

Tie- ja katualueella tehtävässä työssä työntekijä altistuu merkittäville vaaroille. Siksi Väylävirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyden.

Tieturva 1 on tieturvallisuuden peruskurssi ja Tieturva 2 jatkokurssi tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille.

Tieturva 1 – Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi

Saadaksesi valmiudet tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen perehdymme teillä tehtävien töiden vaaroihin.

Koulutus suoritetaan vuoden 2020 alusta alkaen maksuttomana verkko-opetuksena. Suoritettuasi kurssin, voit tulostaa itsellesi maksuttoman todistuksen. Väyläviraston ohjeiden mukaan tämä todistus riittää työmailla.

Todistus kurssin suorittamisesta on voimassa 5 vuotta verkkokoulutuksen suorituskuukaudesta.

Osallistu Tieturva 1 -koulutukseen!

Väylävirasto vaatii Tieturva 1 -koulutuksen:

 • henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön
 • tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta
 • työkoneen kuljettajalta tietyömaalla (muussa kuin kertaluonteisessa työssä)
 • muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä sekä
 • Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Tieturva 1 -korttia ei kuitenkaan vaadita:

 • suojatussa kaapelikaivannossa työskentelevältä asentajalta, jota johtaa Tieturva-koulutuksen käynyt työnjohto
 • tietyökohteisiin liittyvältä kertaluontoiselta tavarantoimittajalta (mm. puutavara), ajoneuvonosturin, betonipumppu- tai betoniauton kuljettajalta ym. vastaavassa lyhytaikaisessa erikoistehtävässä toimivalta
 • muussa kertaluonteisessa tehtävässä toimivalta.
 • lyhytaikaisessa työssä työskentelevältä Tieturva 1 -koulutetun valvonnassa

Tieturva 2 – Jatkokurssi liikenne- ja työturvallisuudesta vastaaville

Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville. Kurssin tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä.
Kurssin edellytyksenä on voimassa oleva Tieturva 1- tai Tieturva 2 -pätevyys.

Kurssisisältöä:

 • turvallisuusasioiden huomioiminen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • lakisääteisten suunnitelmien tunteminen ja laatiminen
 • lakisääteisten tarkastusten tunteminen
 • yhdenmukainen käyttäytyminen tiellä tehtävässä työssä
 • perehdyttämisvelvoitteiden tunteminen
 • rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tunteminen.

Koulutus suoritetaan kaksi päivää kestävänä lähiopetuksena. Suoritettuasi kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon saat henkilökohtaisen Tieturva 2 -kortin. Voimassaoleva Tieturva 2-pätevyys oikeuttaa sinut tekemään niin Tieturva 2- kuin Tieturva 1 -pätevyyden vaativia töitä.

Kurssin hinta vaihtelee järjestäjästä riippuen. Koulutuksia ei järjestä SPEK vaan itsenäiset kurssinjohtajat oman koulutusorganisaationsa nimissä.

Osallistu Tieturva 2 -koulutukseen!

Väylävirasto edellyttää Tieturva 2 -pätevyyden:

 • henkilöiltä, jotka vastaavat päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta tiellä tehtävässä työssä
 • tienpitoon liittyvissä töissä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskenteleviltä
 • ELY-keskusten aluevastaavilta
 • urakka-asiakirjojen valmistelijoilta ja myös ko. työtä tekeviltä hankintakonsulteilta
 • tilaajan edustajana toimivilta tarkastus- ja valvontahenkilöiltä ja rakennuttajakonsulteilta

Tieturva 2 -pätevyyden uusiminen

Tieturva 2 -pätevyyttä voi jatkaa uusimalla koulutuksen, kun pätevyys on vielä voimassa. Mikäli Tieturva 2 -kortin voimassaoloaika on päättynyt, molemmat Tieturvakurssit on käytävä uudelleen.

Kertaa Tieturva 2 -kurssin oppikirjan tiedot ennen kurssia:

 

Liikenteenohjaaja on aina perehdytettävä tehtäväänsä.

Perehdyttäjällä on oltava Tieturva 2 -pätevyys.

Tieturvakorttien myynti ja toimitus loppuvat

Tieturvakorttien myynti ja toimitus asiakkaille tulee loppumaan marraskuun 2020 jälkeen. Jatkossa Tieturva 1 -pätevyys osoitetaan verkkokoulutuksen päätteeksi saatavalla todistuksella. Tieturva 2 -pätevyys osoitetaan kurssinjohtajan allekirjoittamalla todistuksella.

Korttitietojen tarkistus

Rekisteritiedot voit tarkistaa arkisin klo 9–15 neuvontanumerosta 09- 4761 1301.

Kortti kadonnut?

Tarvitsetko uuden Tieturvakortin? Saat sen verkkokaupastamme hintaan 14 € (sis. postikulut).

SPEK rekisteripalvelut
Avoinna arkisin klo 9–15
Puh. 09- 4761 1301
turvallisuuskortit@spek.fi
Kortin hinta ennakkomaksulla 17,83 € (sis. postikulut)