Tieturva 1 ja 2

Toisella kaistalla tehdään tietyötä ja toisella ajaa henkilöauto.

Osallistu Tieturva 1- ja 2 -verkkokoulutuksiin

Tie- ja katualueella tehtävässä työssä työntekijä altistuu merkittäville vaaroille. Siksi Väylävirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyden. Tieturva 1 on tieturvallisuuden peruskurssi ja Tieturva 2 jatkokurssi tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille.

Tieturva 1 ja 2 -koulutukset suoritetaan maksuttomina verkkokoulutuksina.

Tieturva 1 – Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi

Saadaksesi valmiudet tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen perehdyt teillä tehtävien töiden vaaroihin. Koulutus suoritetaan maksuttomana verkko-opetuksena. Suoritettuasi kurssin, voit tulostaa itsellesi maksuttoman todistuksen. Väyläviraston ohjeiden mukaan tämä todistus riittää työmailla. Todistus kurssin suorittamisesta on voimassa 5 vuotta verkkokoulutuksen suorituskuukaudesta. Osallistu Tieturva 1 -koulutukseen!

Väylävirasto vaatii Tieturva 1 -koulutuksen:

 • henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön
 • tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta
 • työkoneen kuljettajalta tietyömaalla (muussa kuin kertaluonteisessa työssä)
 • muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä sekä
 • Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Tieturva 1 -korttia ei kuitenkaan vaadita:

 • suojatussa kaapelikaivannossa työskentelevältä asentajalta, jota johtaa Tieturva-koulutuksen käynyt työnjohto
 • tietyökohteisiin liittyvältä kertaluontoiselta tavarantoimittajalta (mm. puutavara), ajoneuvonosturin, betonipumppu- tai betoniauton kuljettajalta ym. vastaavassa lyhytaikaisessa erikoistehtävässä toimivalta
 • muussa kertaluonteisessa tehtävässä toimivalta.
 • lyhytaikaisessa työssä työskentelevältä Tieturva 1 tai 2 -koulutetun valvonnassa

Tieturva 2 – Jatkokurssi liikenne- ja työturvallisuudesta vastaaville

Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville. Kurssin tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Kurssin edellytyksenä on voimassa oleva Tieturva 1- tai Tieturva 2 -pätevyys.

Tieturva 2 -pätevyyskoulutus suoritetaan maksuttomana verkko-opetuksena vuoden 2022 alusta lähtien.  Verkkokoulutuksen voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tieturva 2 -pätevyys on voimassa viisi vuotta verkkokoulutuksen suorituskuukaudesta. Todistuksen koulutuksen suorittamisesta voi tulostaa itselleen tai tallentaa esimerkiksi tietokoneelle

Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet:

 • Tiellä tehtävien töiden vaarojen tuntemiseen ja niihin varautumiseen
 • Turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • Lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen
 • Lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen
 • Yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä
 • Perehdyttämis- ja opastusvelvoitteiden tuntemiseen
 • Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen

Voimassaoleva Tieturva 2-pätevyys oikeuttaa sinut tekemään niin Tieturva 2- kuin Tieturva 1 -pätevyyden vaativia töitä. Osallistu Tieturva 2 -koulutukseen!

Väylävirasto edellyttää Tieturva 2 -pätevyyden:

 • henkilöiltä, jotka vastaavat päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta tiellä tehtävässä työssä
 • tienpitoon liittyvissä töissä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskenteleviltä
 • ELY-keskusten aluevastaavilta
 • urakka-asiakirjojen valmistelijoilta ja myös ko. työtä tekeviltä hankintakonsulteilta
 • tilaajan edustajana toimivilta tarkastus- ja valvontahenkilöiltä ja rakennuttajakonsulteilta

Tieturva 2 -pätevyyden uusiminen

Tieturva 2 -pätevyyttä voi jatkaa uusimalla koulutuksen, kun pätevyys on vielä voimassa. Mikäli Tieturva 2 -kortin voimassaoloaika on päättynyt, molemmat Tieturvakurssit on käytävä uudelleen. Kertaa Tieturva 2 -kurssin oppikirjan tiedot ennen kurssia:

Liikenteenohjaaja on aina perehdytettävä tehtäväänsä

Perehdyttäjällä on oltava Tieturva 2 -pätevyys.

Lataa käyttöösi Väyläviraston laatima koulutusaineisto liikenteenohjaajan perehdyttämiseen.

Korttitietojen tarkistus

Rekisteritiedot voit tarkistaa arkisin klo 9–15 neuvontanumerosta 09- 4761 1301.

Tieturvakorttien myynti ja toimitus loppuvat

Tieturvakorttien myynti ja toimitus asiakkaille on loppunut. Jatkossa Tieturva 1 ja Tieturva 2 -pätevyydet osoitetaan verkkokoulutuksen päätteeksi saatavalla todistuksella.