Gör så här om det börjar brinna

Gör så här om det börjar brinna

Brand i ditt eget hem

 • Släck elden om du kan. Äventyra inte din egen säkerhet.
 • Rädda alla som befinner sig i bostaden.
 • Stäng dörrar och fönster när du lämnar bostaden. Stäng absolut dörren som leder till trappuppgången: det kan begränsa eldens framfart. Använd trappan då när du går ner.
 • Varna grannar som befinner sig i omedelbar fara.
 • Ring 112. Gör nödmeddelandet först när du befinner dig i säkerhet.
 • Visa vägen för brandkåren.
 • Gå till den överenskomna mötesplatsen.

Om det är rök i trappuppgången

 • Gå inte ut i röken! Stanna i din egen lägenhet. Tack vare höghusens byggteknik sprids elden inte så lätt från en lägenhet till en annan.
 • Stäng alla dörrar där det kommer in rök.
 • Om det ändå kommer rök in i din lägenhet, vädra ut den genom fönstret eller balkongdörren. Använd våta handdukar för att täppa till brevinkastet, dörrposter och andra springor där det kommer in rök. Täpp också till frånluftsventiler så att de inte suger ut luft.
 • Om ytterdörren till lägenheten blir het kan du blöta ner den med vatten.
 • Ring 112 och försäkra dig om att ett nödmeddelande har gjorts. Berätta i vilken lägenhet du befinner dig.
 • Om det är mycket rök i rummet, försök att inte andas in den. Det är mindre rök längs med golvet så kryp eller åla dig till balkongen eller till ett öppet fönster för att få frisk luft.
 • Ropa på hjälp, vifta med ett klädesplagg eller blinka med lamporna så att brandkåren ser dig. Hoppa inte ut genom fönstret eller från balkongen, utan vänta på hjälp.

Gör upp en räddningsplan

När det börjar brinna har man bara två–tre minuter på sig att rädda sig. Om man har gjort upp en räddningsplan och övat på att genomföra den kan man undvika personskador och påbörja släckningsarbetet snabbare.

En räddningsplan innebär att man

 1. bekantar sig med utrymningsvägarna och hur man tar sig ut
 2. kommer överens om en mötesplats
 3. underhåller utrustningen för förstahandssläckning och övar regelbundet på att använda den
 4. känner till hur man larmar hjälp till rätt adress
 5. kommer överens om arbetsfördelningen: vem larmar hjälp, vem tar hand om dem som behöver hjälp
 6. regelbundet övar på alla steg

112 ÄR ETT NÖDNUMMER

Tveka inte att ringa även om du inte vet hur allvarlig situationen är. Det är gratis att ringa nödnumret. Med din mobiltelefon kan du ringa 112 även om tangenterna är låsta. Du behöver inget riktnummer.

Känn till utrymningsvägarna

Varje bostad måste ha minst två vägar som leder ut på ett säkert sätt. Den ena är den vanliga vägen ut och den andra är en alternativ utrymningsväg, till exempel en balkong eller ett fönster. Öva på att ta dig ut via den alternativa utrymningsvägen – lär också barnen. Se till att alla familjemedlemmar kan ta sig ut via den alternativa utrymningsvägen på ett säkert sätt.

Utrustningen för förstahandssläckning till hands

Det är lättast att släcka elden i ett tidigt skede. Skaffa tillräckligt med utrustning för förstahandssläckning och lär dig använda den.

 • I köket ska det finnas en lättåtkomlig brandfilt. En brandfilt är ett brandsäkert tyg som är lätt att använda, särskilt på bränder i köket.
 • Med en brandsläckaren, det vill säga handbrandsläckare, kan man släcka en begynnande brand. Den kan till exempel placeras i hallen.
 • En vattenslang eller en handbrandspruta är också bra och effektiva redskap för förstahandssläckning. Vatten lämpar sig dock inte för att släcka elbränder, eller fettbränder på grund av risk för stänk.
 • Kväv fettbranden med ett kastrullock. Också en stearinbrand kan släckas genom att man kväver den. Visa vägen för hjälpen.
Se till att husets nummer syns tydligt både i dagsljus och i mörker, så att utryckningsfordonen hittar fram.

Sprinkler skyddar ditt hem

En automatisk släckanläggning, det vill säga sprinkler, är det bästa skyddet för dig och ditt hem vid brand. Den minskar rökbildningen och kan till och med släcka en begynnande brand. Dessutom ger den dig och din familj mer tid att agera.

En sprinkler är effektiv. Den upptäcker en begynnande brand, aktiveras och sprutar ut släckvatten på elden. En sprinkler minskar egendomsskadorna och ger tid för utrymning.