Brandsäkerhet under semestern

Uthyrningsstuga eller Airbnb-lägenhet – ställ krav på säkerheten

Du kan själv bidra till att den grundläggande säkerheten är i ordning också i semesterbostaden.

Gör en säkerhetskontroll så fort du kommer fram

Tryck på brandvarnarnas testknapp för att kontrollera att de fungerar. Verksamhetsutövaren är skyldig att se till att brandvarnarna fungerar. Om du upptäcker brister, kontakta verksamhetsutövaren omedelbart.

KONTROLLERA FÖLJANDE NÄR DU HYR ETT SEMESTERBOENDE

  • bostaden har tillräckligt* många fungerande brandvarnare
  • bostaden har utrustning för förstahandssläckning, till exempel en handbrandsläckare och en brandfilt
  • det går att ta sig ut genom dörrarna och fönstren utan nyckel
  • bostadens exakta adress ifall du behöver larma hjälp

Försäkra dig om att bostaden har fungerande utrustning för förstahandssläckning och att alla kan använda den. Brandfilt och handbrandsläckare är effektiv utrustning för förstahandssläckning även i stugförhållanden.

Läs anvisningen för elektriska apparater, gasapparater och eldstaden så att du kan använda dem rätt och på ett säkert sätt. Om anvisningarna saknas, be att få dem av verksamhetsutövaren.

Förbered dig på utrymning vid brand och se till att alla andra också vet hur de ska agera. Ta reda på utrymningsvägarna och försäkra dig om att man kan ta sig ut via dem utan nyckel och att fönstren som ska användas som utrymningsväg går att öppna.

Kom överens om en mötesplats. Kom överens om vem som tar hand om barnen och de äldre, vem som ringer 112 och vem som utför förstahandssläckningen.

Antal brandvarnare*

Varje sovplats och hall borde ha en brandvarnare. Enligt lagen ska varje våning ska ha minst en brandvarnare per 60 kvadratmeter.