Brandvarnarens placering

Var ska brandvarnaren installeras?

Brandvarnarens uppgift är att upptäcka rök och varna för fara. De ska installeras i taket, på den högsta platsen, minst en halv meter från väggen och andra hinder. Följ instruktionerna på förpackningen vid installationen.

För att brandvarnare ska fungera som önskat är det viktigt att vid installationen av dem ta hänsyn till rummets form, lägenheternas takform, såsom balkar och ventilationsöppningarnas placering. Alla dessa kan påverka brandvarnarnas antal och placering.

Några exempel på placeringen av brandvarnare i lägenheter av olika storlek

Vad gäller brandvarnarnas antal och placering är det viktiga inte bara hur stor lägenheten är, utan var man sover och var det finns potentiella faror och brandkällor.

– Installera brandvarnare åtminstone i hemmets alla rum där man sover och vägar som leder till säkerhet, det vill säga i alla sovrum och i hallen, säger Ilpo Leino som är äldre sakkunnig vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Planlösning för en etta.
Exempel 1. För en enrummare på max 60 kvadratmeter räcker en brandvarnare.
Planlösning för en tvåa.
Exempel 2. I många tvårumslägenheter bör man installera brandvarnare i sovrummet, utgångsvägen och vardagsrummet, där det finns elektriska apparater.
Planlösning för en tvåa.
Exempel 3. I en liten tvårumslägenhet kan det räcka med två brandvarnare. De ska installeras i sovrummet och vägen som leder till ytterdörren.
Planlösning för en bostad med tre rum och kök.
Exempel 4. Om hemmet har tre rum och kök ska det finnas brandvarnare åtminstone i dessa tre rum, dvs. i rum där man sover och i hallen.
Planlösning för en bostad med tre rum och kök.
Exempel 5. Beroende på planlösningen kan det vara bra att placera fyra brandvarnare i en trerumslägenhet.

 

Brandvarnare ska helst inte installeras i köket, bastun, badrummet eller nära en eldstad. Matlagning i köket (spis, ugn, brödrost), luftfuktighet och vattenånga i bastun och badrummet, samt rök från eldstaden in i bostaden, kan orsaka onödiga larm. Man kan dock använda brandvarnare med pausfunktion i rum med eldstad och rum nära köket.

  • Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.