OM SPEK

Säkerhetsaktör för hela samhället

SPEK är en expertorganisation inom beredskap, förebyggande av olyckor och räddningsverksamhet. Till vår verksamhet hör forskning och säkerhetskommunikation. Vi erbjuder också utbildningsmöjligheter och deltar samhällsdebatten.

SPEK i ett nötskal

 • grundat

  1906
 • medlemmar

  42
 • personal

  50
 • samarbetsnätverk

  yli 100
Vision: Ett säkert samhälle med god krisberedskap i samarbete med våra medlemmar

SPEKs mål är ett säkert samhälle med god krisberedskap, där förmågan att hantera störningar bygger på samarbete mellan den offentliga sektorn, medborgarsamhället och näringslivet. Vi fungerar som gränssnitt tillsammans med våra medlemmar och deltar i branschens samhällsdebatt.

SPEK – säkerhet för människor, egendom och miljö

Boendesäkerhet

Utvecklingen av säkerheten i hemmet är en viktig del av SPEK:s verksamhet. Vårt mål är att minska antalet olyckor och begränsa konsekvenserna av risksituationer.

Säkerhet på arbetsplatsen

SPEK tillhandahåller experttjänster och utbildning också för företag. Vi ordnar både öppna kurser och anpassade utbildningar.

Inre säkerhet – frivilliga inom räddningsbranschen

SPEK stöder organisationer som är verksamma inom räddningsbranschen och andra organisationer som jobbar för den inre säkerheten, samt medborgaraktörer. Var och en ska ha möjlighet att delta i sådana medborgaraktiviteter som ökar säkerheten.