BOENDESÄKERHET FÖR GRUPPER MED SÄRSKILDA BEHOV

Äldre människor, personer med minnesstörningar, närståendevårdare – alla behöver en trygg vardag

När det gäller brandsäkerheten hos äldre personer och personer med minnesstörningar är det särskilt viktigt att alla är engagerade. När personer med särskilda behov lär sig nya saker ökar deras eget aktiva säkerhetsbeteende.

Checklistan för säkerheten i hemmet är ett bra verktyg

Checklistan för säkerhet i hemmet är ett ypperligt verktyg för säkerheten. Man kan gå igenom listan systematiskt och på det sättet göra säkerhetskontrollen enklare och säkerheten till en rutin i vardagen.

Det är viktigt att alla inkluderas för att minska rädslorna som säkerhetsfrågor kan väcka.

Turvakassi-utbildningen introducerar olika aspekter av säkerhet

Turvakassi-utbildningen är interaktiv och praktisk, där olika aspekter av säkerheten blir bekanta. Turvakassi, dvs. säkerhetsväskan, innehåller säkerhetsteknik för olika områden i vardagen och boendet, såsom brand- och utrymningssäkerhet, elsäkerhet och rörlighetssäkerhet.

turvakortti

Säkerhetskorten är bra utbildningsmaterial

Säkerhetskorten innehåller bilder och information om brandsäkerhet, elsäkerhet, rörlighetssäkerhet och annan säkerhet i vardagen. Korten lämpar sig för aktörer inom organisationer och social- och hälsovården eller för självstudier för personer som behöver särskilt stöd.

Säkerhetsanordningar minskar olyckor i hemmet

Säkerhetsanordningar är ett effektivt sätt att förebygga allvarliga olyckor. Både Turvakassi-utbildningen och Säkerhetskorten presenterar olika säkerhetsanordningar.

Närståendenätverk är viktiga för äldre personer – särskilt under coronan

Sociala närståendenätverk är viktiga för var och en av oss. Deras betydelse framhävs i vardagen för äldre och personer med nedsatt funktionsförmåga, särskilt under exceptionella omständigheter, såsom under coronarestriktionerna. Ett funktionellt nätverk ger både säkerhet och en känsla av trygghet.

Människor har olika slags närståendenätverk. Någon kan ha ett omfattande nätverk, en annan ett mindre. Du kan kartlägga ditt eget eller en närståendes nätverk med hjälp av blanketten för skyddsnät. Det finns två olika blanketter, välj den som passar bäst för dig.

Kartläggande av närståendenätverk

  • Skriv ut den lämpligaste blanketten för skyddsnät.
  • Skriv namnet/fäst en bild på den som behöver stöd i cirkeln.
  • I fälten runt cirkeln skriver man i prioritetsordning in de personer som ger trygghet: närstående, vänner, grannar, yrkesfolk. Namn och telefonnummer.
  • Den viktigaste personen skriver man i fältet med röd ram.
  • De personer som du skriver in ska vara medvetna om blanketten – diskutera saken med dem.
  • Placera den ifyllda blanketten på en synlig plats, till exempel på kylskåpsdörren. På så sätt stödjer närståendenätverket dig också när vardagen känns tung.

Redan en person i närståendenätverket kan ge en tillräcklig trygghet. Om kartläggningen visar att närståendenätverket är obefintligt är det första steget att erkänna situationen, nästa att åtgärda situationen. För att skapa ett närståendenätverk kan det behövas socialarbetare, myndigheter, organisationer eller frivilliga.

Guiden Brandskydd i hemmet

Guiden Brandskydd i hemmet visar med hjälp av bilder hur man kan förbättra brandsäkerheten i hemmet.