RÄDDNINGSPLAN

Räddningsplanen är ett viktigt redskap för säkerheten i husbolag och på arbetsplatser

En räddningsplan måste finnas om bostadshuset har minst tre lägenheter. Det är bostadsaktiebolagets styrelse som ansvarar för räddningsplanen.

På den här sidan hittar du grundläggande information om räddningsplanen för bostadsfastigheter, viktiga länkar samt material och verktyg som får användas fritt när räddningsplanen utarbetas.

Också arbetsplatserna har en skyldighet att göra upp en räddningsplan och att förbereda sig för olika olyckor. Det här gäller såväl kontor som butiker, skolor, industrianläggningar och sjukhus, dvs. alla arbetsplatser.

Mer information om räddningsplanen för arbetsplatser finns att hämta i guiden Pelastussuunnitelma (på finska) via länken nedan. Läs också om hur man tar skydd inomhus.

Räddningsplanen ska:

 • redogöra för byggnadens riskfyllda platser och risker
 • ge anvisningar för hur man kan förebygga olyckor och olycksfall
 • ge anvisningar för hur man ska agera vid fara.

Viktig anvisning i husbolagets räddningsplan

En av de viktigaste anvisningarna i räddningsplanen handlar om hur man agerar vid en brand. Det är av största vikt att berätta för de boende hur de ska agera om det börjar brinna i den egna lägenheten, eller hos grannen.

Gå inte ut i en rökfylld trappuppgång – det är livsfarligt.

Med hjälp av räddningsplanen utvecklar husbolaget sin egen säkerhet

Syftet med räddningsplanen är också att uppmärksamma de boende på riskerna i boendemiljön samt att förebygga risksituationer och skador. Därför är det viktigt att styrelsen kommunicerar med dem som bor eller verkar i huset.

God praxis vid räddningsplanering:

 • husbolagets styrelse deltar aktivt i att utarbeta och uppdatera räddningsplanen
 • de boende informeras tydligt om räddningsplanens innehåll
 • räddningsplanen upprätthålls och uppdateras.

MED HJÄLP AV RÄDDNINGSPLANEN

 • blir man bättre på att identifiera risker
 • förebygger man olycksfall och olyckor
 • kan man förbereda sig för olyckssituationer och för hur man ska agera i dem

Säkerhetsteamet är kontakten för de boende

Husbolag kan ha ett säkerhetsteam som hjälper styrelsen med att utveckla säkerheten. Säkerhetsteamet kan bestå av medlemmar från både styrelsen och de boende.

Säkerhetsteamets uppgifter:

 • delta i utarbetandet av räddningsplanen med styrelsen
 • aktivt informera om räddningsplanen och säkerhetsanvisningar
 • fungera som kontakt mellan styrelsen och dem som bor eller verkar i huset.

Hjälp för att utarbeta en räddningsplan

Dessa material och verktyg presenteras i Räddningsplansguiden.