Om en lägenhet brinner…

brinnande hyreshus

Brand i en lägenhet orsakar i värsta fall skada på hela bostadsbolaget

En brand som börjar i en lägenhet förblir sällan till nackdel enbart för den bostaden eller boende i den. I värsta fall kommer liv att gå förlorade, men även de ekonomiska förlusterna kan vara stora, och många andra skador kan orsakas bostadsbolaget, dess boende och aktieägare.

En brand som startat i en lägenhet kan medföra till exempel

  • spridning av branden till andra bostäder via trapphuset, radhusets övre bjälklag eller ett trasigt fönster
  • förlust av liv även i andra bostäder eller i trapphuset
  • skador på angränsande lägenheter på grund av brand, rök och släckningsvatten
  • renoveringar och obeboelighet i mer än ett år
  • avbrott i hyresvärdarnas hyresintäkter under lång tid.

Här följer en berättelse om en verklig händelse där en brand orsakade omfattande skador:

Palovaroitin.

De boende var evakuerade i ett och ett halvt år

Branden i det lilla hyreshuset startade i en av lägenheterna. Branden spred sig i hela huset och alla lägenheter fick omfattande skador.

De boende fick vara evakuerade från sina hem i ett och ett halvt år.

Även den här olyckan hade kunnat mildras om det hade funnits fungerande brandvarnare i lägenheten där branden startade. Efter branden installerades brandvarnare anslutna till elnätet i bostadsbolaget.

  • Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.