SÄKERHETSKOMPETENSER

Många arbeten kräver säkerhetskompetens

Säkerhetskurserna för heta arbeten, förstahandssläckning, Tieturva 1 och 2, samt social- och hälsovården och turismbranschen ger viktig säkerhetskompetens. Kurserna ordnas av självständiga kursledare inom den egna utbildningsorganisationens ramar. De flesta kurserna ordnas endast på finska.

Säkerhetskurs inom heta arbeten

Heta arbeten omfattar bl.a. gas- och bågsvetsning, bränn- och bågskärning, användning av vinkelslipmaskin och metallslipning. Dessa uppgifter kräver särskild säkerhetskompetens, som kursen i heta arbeten ger.

Kurs i förstahandssläckning

Förstahandssläckning innebär att man släcker en begynnande brand, till exempel med handbrandsläckare eller brandfilt. Förstahandssläckning är en medborgarfärdighet som kan behövas hemma, på stugan eller i trafiken.

Kurserna Tieturva 1 och 2

Arbetstagare som arbetar på väg- och gatuområden utsätts för betydande risker. Därför kräver Trafikledsverket att alla personer som arbetar på allmänna vägar har gått kursen Tieturva 1. Tieturva 2 är en fortsättningskurs för dem som ansvarar för säkerheten.

Kurserna är kostnadsfria onlinekurser. Efter avslutad kurs kan man själv skriva ut ett kostnadsfritt intyg. Enligt Trafikledsverkets anvisningar räcker det som intyg på arbetsplatsen.

Kursintyget är giltigt i 5 år från den månad då onlinekursen slutfördes.

Kurser inom social- och hälsovårdssektorn

Personalens riskmedvetenhet och förmåga att agera rätt i en nödsituation är en viktig del av säkerhetskulturen på varje arbetsplats. Kursen betonar arbetstagarens riskförebyggande roll och innefattar riktlinjer och checklistor.

Kurser inom turism

Kurserna är avsedda för alla som arbetar inom turismen, hotell- och restaurangbranschen, idrotts- och friluftstjänster, festivaler, upplevelseparker och evenemang. Målet är att öka kundsäkerheten, förebygga olyckor och förbättra kvaliteten på turismprodukter.