SÄKERHET

Nelihenkinen perhe syö yhdessä aamiaista pöydän ääressä

Tryggt boende blir till genom samarbete

För att skapa ett tryggt hem behövs ett samarbete där varje part har en egen uppgift. I till exempel ett husbolag är både husbolagets beslut och de boendes val och agerande viktiga för säkerheten. Här hittar du information om säkert boende ur såväl husbolagets som den boendes synvinkel.

CHECKLISTA FÖR ETT BRANDSÄKERT HEM:

  • fungerande brandvarnare
  • utrustning för förstahandssläckning
  • tillgängliga utrymningsvägar
  • säker användning av spis
  • fungerande elapparater och -installationer
  • andra brandförebyggande åtgärder

Husbolaget ansvarar för räddningsplanen

Varje husbolag ska ha en räddningsplan, om huset har minst tre lägenheter. Det är husbolagets uppgift att informera de boende om räddningsplanen.

Observera omgivningen och agera. Det kan vara avgörande för säkerheten.

Den boende ser till att hemmet är brandsäkert

Som boende är du ansvarig för säkerheten i ditt eget hem. En av de viktigaste detaljerna är fungerande brandvarnare.

Brandfilten är en utmärkt säkerhetsutrustning i hemmet.

Förebyggande av bränder, rätt agerande vid brand, förstahandssläckning och säker utrymning är viktiga kunskaper och färdigheter.

Att förbereda sig för olika störningssituationer, såsom långa strömavbrott eller stormar, lyckas också bättre genom god planering.

Boendesäkerheten för grupper med särskilda behov berör också andra

Är du orolig för säkerheten för närstående med särskilda behov? Säkerheten för personer med minnesstörningar, äldre personer och närståendevårdare kan kräva stöd och särskilda arrangemang. I ett husbolag har säkerhetsarrangemangen för boende med särskilda behov också en betydelse för andra boendes säkerhet.