Förhindra brand

Identifiera brandrisken och förhindra brand

Eld ska alltid hanteras varsamt, men en brand kan också uppstå utan eld. Din vardag blir brandsäkrare om du är medveten om riskerna. Den moderna människan är omgiven av brandrisker, men man kan undvika dem utan att vara tvungen att ge upp gasgrillen, stearinljusen eller sina hamapärlor. Hur kan du förhindra en brand?

Längst ner på den här sidan hittar du en utskrivbar checklista för brandsäkerhet i hemmet.

Gör ditt hem brandsäkert

De som bor i hemmet skapar brandsäkerheten.

Det viktigaste är att

 • det finns tillräckligt många fungerande brandvarnare som är rätt placerade
 • det finns en räddningsplan för familjen och alla vet hur man tar sig ut längs alternativa utrymningsvägar
 • det finns tillräckligt med utrustning för förstahandssläckning och alla vet hur man använder den
 • familjemedlemmarna vet hur man agerar hemma så att ingen brand uppstår.

Mer information om brandsäkerhetsfrågor ger

 • räddningsverken
 • Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
 • de regionala räddningsförbunden

Så här förhindrar du en brand hemma

Köket

En stor andel av bränderna i hemmet börjar i köket.

Så här förhindrar du en brand:

 • Häng upp en brandfilt så att den finns nära till hands. Brandfilten lämpar sig i synnerhet för släckning av elbränder.
 • Förvara inte lättantändligt material på spisen eller i dess omedelbara närhet.
 • Lämna inte mat som kokar på spisen utan tillsyn.
 • Övervaka en elektrisk apparat som värms upp.
 • Koppla ur apparaten när den inte används (t.ex. kaffebryggaren).
 • Rengör spisfläktens filter regelbundet, eftersom ett flottigt filter utgör brandrisk.
 • Dammsug bakom kyl och frys. Om en dammig elektrisk apparat blir varm kan det orsaka brand.
 • Reparera trasiga elektriska apparater och kablar. Använd inte en trasig elektrisk apparat eller kabel.
 • Utrusta spisen med överhettningsskydd eller spisvakt.
 • Rengör ventilationskanalerna.

Ljus och elddon

Stearinljus, lyktor och värmeljus är levande ljus som kräver uppmärksamhet och vaksamhet.

 • Placera ljusen på ett brandsäkert underlag så att
  inga lättantändliga material finns intill eller ovanför. Var särskilt försiktig med gardiner och dekorationer.
 • Använd stadiga ljusstakar som inte ramlar omkull eller fattar eld. Använd inte ljusmanschetter av
  plast, papper eller tyg.
 • Använd stadiga och stabila lyktor som är tillräckligt rymliga och
  öppna upptill.
 • Placera ljusen minst 5 cm från varandra. Tätt placerade ljus
  kan hetta upp varandra och flamma upp.
 • Förvara tändstickor och värmeljus utom räckhåll för barn. Lämna inte ett barn eller husdjur
  ensamt med ett brinnande ljus, inte ens för ett ögonblick.
 • Släck alltid ljusen när du lämnar rummet.

VAR NOGGRANN MED CIGARETTER OCH TÄNDSTICKOR:

 • Förvara tändstickor och andra elddon utom räckhåll för barn.
 • Berätta för barnet vad som kan hända om man leker med tändstickor. Lär också barnen hur man
  ska agera vid brand.
 • Rök inte i sängen, soffan eller fåtöljen.
 • Släck cigaretten och tändstickorna ordentligt. Häll vatten i askkoppen innan du tömmer den i soporna.

Sovrum och vardagsrum

Det är viktigt att ha fungerande brandvarnare i sovrummet och vardagsrummet. Kontrollera varje månad att brandvarnarna fungerar. Se till att fönstren i den alternativa utrymningsvägen går lätt att öppna.

Så här förhindrar du en brand:

 • Övervaka brinnande ljus.
 • Placera lamporna på ett säkert ställe och montera vägglamporna ordentligt.
 • Placera och använd elektrisk utrustning och hemelektronik enligt bruksanvisningen.
 • Damma av elektriska apparater regelbundet.
 • Reparera trasiga elektriska apparater och kablar.
 • Rök inte i sängen eller på soffan.
 • Använd brandsäkra inredningstextilier. Brandsäkra tyger finns att köpa i tygbutiker.

Hallen och utrymningsvägarna

Om det börjar brinna måste man kunna ta sig ut via utrymningsvägarna. Ha inga onödiga föremål längs med utrymningsvägen och försäkra dig om att man kan öppna ytterdörren utan nyckel. Kom ihåg att installera brandvarnare och att kontrollera att de fungerar.

Bastu och badrum

Bastun och badrummet kan kännas som utmärkta platser för att torka tvätt. Torka inte tvätten i bastun eller på ett elektriskt element. Apparaterna kan överhettas och börja brinna. Övervaka tvättmaskinen när den används och koppla ur den efter användning för att förhindra att ett elektriskt fel förorsakar brand. Om du värmer upp elbastun på distans, försäkra dig om att det är säkert.

Balkongen

En balkongbrand kan få sin början av brinnande ljus eller marschaller på balkongen. För att förhindra brand, bränn ljus endast i säkra lyktor.

Bränn inte marschaller på balkongen och förvara inte onödiga föremål där. Om det börjar brinna kan elden sprida sig via föremålen. Om din balkong har en utrymningslucka, se till att den är tillgänglig.

Gården

Genom att se till vissa saker utomhus kan du förhindra att det börjar brinna och underlätta räddningsverksamheten vid brand.

Försäkra dig om att

 • gårdsbelysningen fungerar och är tillräcklig
 • föremål inte förvaras längs med husväggen
 • soptunnan är placerad tillräckligt långt bort från huset
 • räddningsvägen är körbar och har fri passage
 • husnumret är synligt under alla omständigheter

Lagerlokaler

Förvara inte brandfarliga vätskor och gaser i förråd och källare eller på vinden, eftersom det ökar brandrisken. Se till att dörrarna hålls låsta. Förvara inte föremål i förrådets korridorer.