Förstahandssläckning

Lär dig förstahandssläckning

Utrustning för förstahandssläckning är sådana redskap som används för att snabbt släcka en liten begynnande brand.

Utrustning för förstahandssläckning:

  • brandsläckare, dvs. handbrandsläckare
  • brandfilt
  • handbrandspruta

Så här gör du:

  • Skaffa tillräckligt många brandfiltar och handbrandsläckare. En brandfilt ska finnas åtminstone i köket.
  • Se till att utrustningen för förstahandssläckning är lättillgänglig och öva på att använda den.
  • Släck en begynnande brand om du kan, men äventyra inte din egen säkerhet.

Det är viktigt att behärska förstahandssläckning eftersom elden ska släckas så fort som möjligt. Med hjälp av förstahandssläckning kan man förhindra stora skador på egendom och människor.

UNDERHÅLL UTRUSTNINGEN FÖR FÖRSTAHANDSSLÄCKNING REGELBUNDET

Handbrandsläckaren borde granskas vartannat år. Om brandsläckaren är utsatt för växlande väderförhållanden ska den granskas varje år. Granskningen utförs av ett företag som är godkänt för granskning av handbrandsläckare.