Utrymningsvägar

Planera utrymningsvägarna i förväg

Det är viktigt att alla i huset känner till utrymningsvägarna, både hemma och på stugan. Varje bostad ska ha minst två utrymningsvägar som leder ut på ett säkert sätt. Den ena är den vanliga vägen ut och den andra är en alternativ utrymningsväg, till exempel en balkong eller ett fönster.

Det får inte finnas hinder längs utrymningsvägarna eftersom man bara har två–tre minuter på att ta sig ut. Ytterdörrarna får inte vara i baklås och måste gå att öppna utan nyckel.

Öva på utrymning i förväg

  • Gå igenom alla utrymningsvägar: alla dörrar, fönster med utrymningsstege och balkongen.
  • Se till att det inte finns några hinder längs utrymningsvägarna och att man inte behöver nyckel för att komma ut via dem.
  • Lär också barnen hur de tar sig ut via utrymningsvägarna.
  • Öva på att använda utrymningsvägarna, också i mörker.

Fönstren måste ha fastmonterade handtag. Om det inte går att öppna fönstren är det skäl att överväga en fönsterrenovering. Fönstren ska vara tillräckligt stora för att man ska kunna ta sig ut via dem i en nödsituation. De övre våningarna ska ha lättåtkomliga utrymningsstegar utanför fönstren.

Man måste öva på att använda utrymningsvägarna – särskilt i mörker. Vid en brand är det ofta mörkt på grund av kraftig rök. I mörker kan det bli svårt att orientera sig, i synnerhet om man får panik.

ÄR HISSEN EN SÄKER UTRYMNINGSVÄG VID BRAND?

  • Man ska aldrig använda hissen som utrymningsväg vid en brand.
  • Branden kan orsaka strömavbrott, varvid hissen stannar och fastnar, i värsta fall på våningen som brinner.
  • Branden kan orsaka strukturella skador på hissen som utsätter passagerarna för fara.