Samhällsengagemang

Vi arbetar för ett tryggt samhälle

Vi arbetar för ett säkert samhälle, följer med och förutser samhällsutvecklingen och deltar i samhällsdebatten.

  • Vi sammanställer information om samhällsutvecklingen och följer upp och utvärderar politiska program och strategier.
  • Vi deltar som experter inom strategi- och lagstiftningsarbetet.
  • Vi stöder och väcker samhällsdebatt.

Läs om våra teman i kommunalvalet

Vi vill att kommunerna

  • tryggar brandkårernas framtid
  • säkerställer stöd för äldre som bor hemma
  • tillser kommuninvånarnas säkerhetsfärdigheter

Hur kan vi påverka genomförandet av regeringsprogrammet

Vi har många olika möjligheter att påverka hur riktlinjerna för landets regeringsprogram genomförs:

  • Vårt mål är att stärka medborgarsamhällets kristålighet samt boendesäkerheten, särskilt när det gäller grupper som behöver särskilt stöd.
  • Vi stöder självberedskapen hos små och medelstora företag och säkerheten i företagslokaler och på arbetsplatser.
  • Vi vill också säkra att frivilligsektorns roll uppmärksammas som en del av räddningsväsendet.