Översvämning

Förbered dig för översvämning

Översvämningar uppstår ofta vid störtregn. Det går att förbereda sig för översvämningar och skador på grund av översvämningsvatten. Du kan till exempel köpa skyddsmaterial i förväg och flytta lösöre till säkerhet.

Förutse

 • Planera i förväg vart du kan flytta värdefull egendom eller till exempel trädgårdsmöbler.
 • Skaffa ett reservförråd som räcker för flera dagar, till och med veckor.
 • Kontrollera villkoren i din hemförsäkring. Vissa försäkringar täcker inte alla skador som orsakats av översvämningar.
 • Om du bor i ett egnahemshus, förbered dig på att skydda din egendom: skaffa sandsäckar och planera hur du bygger en skyddsvall runt ditt hus.

KOM OCKSÅ IHÅG:

Gör en lista över saker du vill ta med dig om du tillfälligt måste flytta från ditt hem. Se till att äldre personer som hör till riskgrupper och personer som är beroende av extern hjälp får hjälp vid störningar.

När risken för översvämning tilltar

 • Följ informationen i media och på internet.
 • Isolera källarfönster, dörrar, brunnsöppningar och ventilationskanaler med silikon, brädor, plast eller ventilationstejp.
 • Håll diken och andra vägar för vattenavrinning öppna.
 • Se till att avloppsbrunnarna är snö- och isfria. På så sätt rinner översvämningsvattnet lättare ner i brunnarna.
 • Kom också ihåg att parkera bilen på en plats där den är skyddad från översvämningsvatten.

Gör så här om översvämningen förvärras:

 • Skaffa en pump så att du kan pumpa ut vatten om det behövs.
 • Följ myndigheternas information i radio och på tv.
 • Du behöver inte kontakta nödcentralen, om inte någon är i omedelbar fara.
 • Förbered dig för evakuering.