Kontakt

Säkerhetskort 09 4761 1301

(9–15)

Produktförsäljningens kundservice 09 4761 1300

(9–15)

Ledning

 • Marko Hasari Verkställande direktör
 • Petri Jaatinen Brandkårsdirektör, brandkårstjänster 0400 535 441
 • Mika Gröndahl Direktör, expert- och utvecklingstjänster 0400 734 195
 • Riikka
  Riikka Kokkinen Verkställande direktörs assistent Tjänstledig

Kommunikation

 • Helena Grönstrand Kommunikationschef 044 764 5134
 • Rauna Nerelli Kommunikationsspecialist 040 832 3349
 • Heidi Hannikainen Kommunikationsexpert 040 626 7172
 • Juha Hassila.
  Juha Hassila Expert inom säkerhetskommunikation, Brandsäkerhetsveckan och NouHätä! 040 758 7846
 • Marjo Rinne.
  Marjo Rinne Kampanjkoordinator, Brandsäkerhetsveckan och NouHätä! 040 861 8024
 • Risto Vesalainen NouHätä!-ambassadör 046 949 9545

Expert- och utvecklingstjänster

Brandkårstjänster

 • Petri Jaatinen Brandkårsdirektör, brandkårstjänster 0400 535 441
 • Niko Ara.
  Niko Ara Utvecklingschef, brandkårernas hobbyverksamhet 040 482 0806
 • Outi Kunnamo
  Outi Kunnamo Organisationshandledare 040 355 4477
 • Outi Spolander
  Outi Spolander Kommunikationskoordinator +35840 773 3261
 • Sirpa Suomalainen Specialexpert, kontoret i Vasa 040 648 4758
 • Heli Kari-Horelli Koordinator, kontoret i St. Michel 040 733 5448
 • Patrik Willberg Expert, kontoret i Uleåborg 040 725 5448
 • Markku Savolainen
  Markku Savolainen Utvecklingschef, brandkårsverksamhetstjänster 0400 434 905
 • Pertti Heikkilä Expert, kontoret i Rovaniemi 040 704 0764
 • Tom Lindell Expert, kontoret i Vasa 040 564 2169
 • Riikka.
  Riikka Vihavainen Kommunikationskoordinator (Tjänstledig)

Interna tjänster