Kontakt

Säkerhetskort 09 4761 1301

(9–15)

Produktförsäljningens kundservice 09 4761 1300

(9–15)

Ledning

 • Marko Hasari Verkställande direktör
 • Petri Jaatinen Brandkårsdirektör, brandkårstjänster 0400 535 441
 • Mika Gröndahl Direktör, expert- och utvecklingstjänster 0400 734 195
 • Marjaana Nuolivirta Vd:s sekreterare 040 549 6090

Kommunikation

Expert- och utvecklingstjänster

Brandkårstjänster

 • Petri Jaatinen Brandkårsdirektör, brandkårstjänster 0400 535 441
 • Niko Ara.
  Niko Ara Utvecklingschef, brandkårernas hobbyverksamhet 040 482 0806
 • Camilla.
  Camilla Elgland Organisationshandledare 040 773 3281
 • Riikka.
  Riikka Vihavainen Kommunikationskoordinator 040 773 3261
 • Heli Kari Koordinator, kontoret i St. Michel 040 733 5448
 • Patrik Willberg Expert, kontoret i Uleåborg 040 725 5448
 • Tanja.
  Tanja Nyqvist Expert, kontoret i Vasa 040 677 0590
 • Markku Savolainen Utvecklingschef, brandkårsverksamhetstjänster 0400 434 905
 • Pertti Heikkilä Expert, kontoret i Rovaniemi 040 704 0764
 • Tom Lindell Expert, kontoret i Vasa 040 564 2169
 • Paula Takio.
  Paula Takio Pedagog, brandkårernas veckoövningar 040 831 6863

Interna tjänster