UTBILDNING

En säker arbetsplats.

Säkerhetsutbildning tillför säkerhetskompetens till arbetsplatsen

Mångsidig säkerhetsutbildning stöder företag, fastigheter och enskilda arbetstagares arbetsuppgifter och säkrar säkerhetskompetensen på arbetsplatserna. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter med vilka man kan påverka säkerheten i sin egen arbetsmiljö och främja utvecklingen av säkerheten inom arbetsgemenskapen.