Brandvarnare

Testa din brandvarnare en gång i månaden.

 • Byt ut brandvarnarens batterier en gång per år, till exempel på brandvarnardagen den 1 december och på stugan första dagen du besöker den på våren.
 • Om brandvarnaren avger en kort signal med jämna mellanrum, byt batteriet omedelbart.
 • Om brandvarnaren inte fungerar trots nytt batteri, byt brandvarnare. Förnya alla brandvarnare med 5–10 års mellanrum.

Var ska brandvarnare placeras?

 • I sovrummen
 • Vid utrymningsvägarna, till exempel hallen
 • Ovanför trappan

Varje våning i bostaden ska dock ha minst en fungerande brandvarnare, och det ska finnas en brandvarnare per varje 60 kvadratmeter. Glöm inte att granska brandvarnarna i din fritidsbostad.

Brandvarnaren placeras i taket minst en halv meter från väggen och andra hinder, eftersom röken och värmen stiger uppåt. Följ anvisningarna för installationen av brandvarnaren. I stora bostäder är det bra att använda sammankopplade brandvarnare. När en brandvarnare larmar börja resten av brandvarnarna i gruppen också larma.

VISSTE DU DET HÄR?

Rök är farligare än eld.

Brandvarnarens uppgift är att upptäcka röken i tid och omedelbart larma. Varje år räddas tiotals liv i Finland tack vare brandvarnare.

Redan en liten eld fyller snabbt hela bostaden med rök. En fungerande brandvarnare väcker dig. Den ger dig tid att rädda dig och larma hjälp innan det är för sent.

Undvik att installera brandvarnare:

 • framför ventilationsventiler
 • i köket
 • i badrum

Brandvarnare som är installerade i dessa rum kan skadas. Damm och drag vid ventilerna, fett och hetta i köket samt fukt i badrummen kan orsaka störningar i brandvarnarens funktion.

Ibland kan brandvarnaren larma i onödan, till exempel i köket. Om det händer, gör så här:

 • Stäng det onödiga larmet genom att få luften att cirkulera vid brandvarnaren, till exempel genom att fläkta med en tidning.
 • Stäng inte larmet genom att ta bort batteriet.
 • Om brandvarnaren upprepade gånger larmar i onödan, är det bäst att flytta den till en annan plats eller att utrusta den med en batteridosa med pausfunktion. En brandvarnare med pausfunktion är ett bra alternativ om man enkelt når brandvarnaren.
Brandvarnare är obligatoriska också i fritidsbostäder, såsom på sommarstugan och i gårdsbyggnader som används för övernattning. Brandvarnare installeras dessutom i husvagnar och husbilar samt i hyttbåtar.

Den boende ansvarar för att installera och underhålla brandvarnare i bostaden, också i höghus. I bostadsaktiebolag med brandvarnare som är kopplade till elnätet är det bolaget som ansvarar för att underhålla dem.

En väl underhållen brandvarnare håller i många år

I kalla och fuktiga förhållanden, till exempel vintertid på stugan, i husvagnen, bilen eller båten, kan brandvarnaren gå sönder eller batteriet tömmas snabbare än vanligt.

Tips för att säkra brandvarnarens funktion:

 • Ha alltid reservbatterier till hands.
 • Byt ut batterierna i alla brandvarnare en gång per år.
 • När brandvarnaren avger en kort signal med jämna mellanrum är det ett tecken på att batteriet håller på att ta slut. Byt batteriet.
 • Byt ut brandvarnaren när den slutar fungera. Brandvarnaren kan sluta fungera till exempel när den blir för gammal.
 • Byt ut brandvarnaren om larmljudet inte fungerar felfritt vid test trots att batteriet är nytt.

Gör det lite enklare för dig:

Skaffa ett så kallat 10-års batteri till din brandvarnare. Men kom ihåg att testa brandvarnarens funktion varje månad, eftersom batteriet eventuellt bara håller i 5–6 år, beroende på förhållandena.

En batteridosa gör det lättare att testa brandvarnaren och byta ut batterierna. Den installeras med hjälp av en kabel på lämplig höjd på väggen. Vissa batteridosor har också en pausfunktion som innebär att man vid behov kan stänga av brandvarnaren i cirka 10 minuter. Efter pausen återgår brandvarnaren automatiskt till sin larmberedskap.

Olika typer av brandvarnare

Batteridrivna brandvarnare är de vanligaste. Bostadsinnehavaren ansvarar för skaffa, installera och underhålla dem.

En brandvarnare som är ansluten till elnätet installeras redan i byggskedet och ansluts till byggnadens elnät. Brandvarnare ingår i elplaneringen för nya byggnader och installationen utförs av fackmän i elbranschen. Bostäder som färdigställts efter februari 2009 måste ha brandvarnare som är kopplade till elnätet.

Vad händer vid strömavbrott? Brandvarnare som är anslutna till elnätet är försedda med batterier för att säkra funktionen vid strömavbrott.

Den boende ansvarar för att regelbundet testa funktionen också hos brandvarnare som är anslutna till elnätet. Bostadsaktiebolaget ansvarar emellertid för underhållet, liksom för andra elsystem i byggnaden.

Det är viktigt att de boende får tydliga anvisningar om hur man i olika situationer gör med anordningar som är anslutna till elnätet.