BRANDSÄKERHET I HEMMET

Gör din vardag brandsäker

Det är lätt att säkra brandsäkerheten. Redan kunskap om varför en brand uppstår kan förebygga bränder.

Det viktigaste med tanke på brandsäkerhet:

  • Skaffa tillräckligt många brandvarnare till ditt hem och se till att de fungerar.
  • Lär dig vägen till säkerhet – planera utrymningsvägarna och öva på att använda dem.
  • Se till att utrustningen för förstahandssläckning är lättillgänglig och öva på att använda den.

Installera tillräckligt många brandvarnare

SPEK rekommenderar att man placerar brandvarnare i alla sovrum och i hallen. På de övre våningarna ska det finnas brandvarnare också ovanför trappan. Varje våning ska ha minst en fungerande brandvarnare per 60 kvadratmeter. Se till att brandvarnarna har batterier som fungerar. Testa brandvarnarnas funktion varje månad genom att trycka på testknappen.

Lär dig vägen till säkerhet – planera utrymningsvägarna noggrant

Alla som bor i bostaden måste känna till hemmets utrymningsvägar. Om det börjar brinna tar man sig ut den vanliga vägen om det är möjligt, men om det brinner längs med den, måste alla familjemedlemmar känna till alternativa utrymningsvägar.

Det får inte finnas hinder längs utrymningsvägarna eftersom man bara har två–tre minuter på att ta sig ut. Kom också överens om en gemensam mötesplats. På det sättet kan ni försäkra er om att alla har tagit sig till säkerhet.

Se till att utrustningen för förstahandssläckning är lättillgänglig

Skaffa tillräckligt många brandfiltar och handbrandsläckare. Placera dem så att de finns nära till hands och lär dig också att använda dem. Släck en begynnande brand om du kan, men äventyra inte din egen säkerhet.