Beredskap i hemmet

Beredskap skyddar vid störningar

Varför ska man förbereda sig? Genom beredskap …

 • förebygger man farliga situationer, såsom stormskador eller bränder
 • beaktar man störningar under normala förhållanden, såsom om betalningssystemen är ur funktion
 • förbereder man åtgärder för exceptionella situationer, såsom långvariga strömavbrott

Den enskilda människans roll i dagens samhälle är allt viktigare beträffande beredskap och kommunikation. Det är till en stor hjälp för samhället, och för oss själva, om varje hushåll har en god beredskap. Därför borde alla vara förberedda på störningar.

OLIKA TYPER AV FARO- OCH STÖRNINGSSITUATIONER:

 • långvarigt strömavbrott
 • brand
 • olycka och olycksfall
 • strejk eller olycka i samhället
 • avbrott i trafikförbindelserna
 • störningar i varudistributionen
 • storm eller översvämning

Hemmets beredskap utgår från reservförråd

När man förbereder sig för dagliga eller exceptionella farosituationer är det naturligt att börja med det man själv vet och kan, samt med säkerhetsarrangemangen i sin egen boende- och arbetsmiljö.

Var och en kan förbereda sig för olyckor och farliga situationer i sitt eget hem.

Beredskap i hemmet innebär att man:

 • förhindrar uppkomsten av farliga situationer
 • är förberedd på att skydda personer, egendom och miljö i alla typer av farliga situationer

Kom ihåg följande när du förbereder dig:

 • I händelse av störning borde varje hushåll kunna klara sig självt i minst tre dygn.
 • Ta också hand om dina närstående och kontrollera särskilt de äldres reservförråd regelbundet.
 • Räddningsverken, räddningsorganisationerna samt hushålls- och rådgivningsorganisationerna ger råd angående reservförrådet och annan beredskap i hemmen.

Reservförrådet ska räcka i minst 72 timmar

Reservförrådet innehåller förnödenheter som du behöver dagligen, såsom vatten och mat. Det ska gärna innehålla den sortens mat som du vanligtvis har hemma. Det viktigaste är att det finns tillräckligt med mat för att hela familjen ska klara sig i 72 timmar. Att ha ett alternativ till eluppvärmning är också bra, liksom en batteridriven radio.

Reservförråd behövs vid:

 • ett långvarigt strömavbrott
 • en olycka eller olycksfall
 • sjukdom eller olycksfall, när man inte kan gå och handla
 • strejk eller olycka i samhället
 • avbrott i trafikförbindelserna
 • störningar i varudistributionen
 • storm eller översvämning
 • avbrott i betalningssystemen

Reservförrådet är inte ett separat nödlager, utan produkter som man använder i vardagen och förnyar vart efter.

Med det här klarar du dig bra:

 • Behållare med lock för transport och förvaring av vatten
 • Mat som går lätt att tillreda och som passar alla familjemedlemmar
 • Mat för husdjur

Med det här klarar du dig ännu bättre:

 • Batteridriven radio, ficklampa och batterier
 • Reservströmkälla för till exempel laddning av telefonen
 • Stormkök och tändstickor
 • Kontanter
 • Viktiga läkemedel
 • Jodtabletter
 • Hygienprodukter
 • Första hjälpen-utrustning
 • Handbrandsläckare/brandfilt

Om det inte finns tillgång till vatten eller om det är förorenat

Ett vattenavbrott kan orsakas av till exempel strömavbrott eller vattenförorening. Vatten hör till människans basbehov, så det är viktigt att säkerställa tillgången till rent vatten.

Om det inte finns tillgång till vatten eller det är förorenat, behöver man behållare med lock. Med hjälp av dem kan man hämta vatten från vattentankar. Då vattnet är avstängt över ett dygn på grund av servicearbeten, brukar man ordna alternativ vattendistribution.

Kom ihåg att utan vatten kan toaletten bara spolas en gång, men man kan placera en soppåse i toalettstolen i vilken man uträttar sina behov.

En person behöver ca 2 liter rent dricksvatten varje dag. Dessutom behövs vatten för matlagning och hygien. Det totala vattenbehovet är 1–2 hinkar per person per dygn.

Om vattnet är förorenat:

 • Förhindra att förorenat vatten används.
 • Följ vattentjänstverkets anvisningar gällande användningen av vattnet och eventuell uppmaning att koka det.
 • Använd inte vatten medan vattenledningarna kloreras (chockklorering).
 • När rent vatten är tillgängligt igen, kom ihåg att rengöra alla apparater och kärl som har varit i kontakt med förorenat vatten, till exempel kaffebryggaren.

Fastighetsservicen och vattenverket ger information om vattentjänster och vattendistribution. Följ informationen från vattenverket och myndigheterna.

Livsmedel som en del av beredskapen

Det är bra att reservera mat för några dagar. Reservera också tillräckligt med mat för husdjuren.

Bygg upp ditt reservförråd av livsmedel som du annars också använder. Lagra torrproviant, såsom nötter eller torkade frukter. Köp också sådan mat som du kan tillreda under ett strömavbrott på t.ex. ett stormkök.

Förvaring och konservering av livsmedel:

 • Färska produkter och kylskåpsprodukter används först.
 • Det tar upp till flera dagar för frysta livsmedel att tina upp från -18 till noll grader.
 • Livsmedel som har tinat upp till noll grader kan tillredas och sedan frysas igen.

Var beredd på strömavbrott

Vid strömavbrott fungerar inte kylskåpet eller frysen. Automater, stickkontakter och uppvärmningsapparater fungerar inte.

Strömavbrott orsakas av naturfenomen som upplegor, översvämningar och stormar, men också av tekniska fel. Det kan ta tid att reparera skador som orsakats av naturfenomen och strömavbrotten kan bli långvariga.

Hur tillreder man mat utan elektricitet?

Man kan tillreda mat på ett stormkök eller utomhus på grillen, bara man kommer ihåg att vara försiktig med elden och att ha utrustning för förstahandssläckning nära till hands. Undvik att öppna frysen under ett strömavbrott.

Efter strömavbrottet

 • Kontrollera att spisen är avstängd.
 • Tillred upptinade livsmedel från frysen. Livsmedel som är kylskåpskalla kan fortfarande användas.
 • En frysbox hålls längre kall än ett frysskåp. Använd därför hellre frysbox.
 • Frysta livsmedel vars temperatur är högst -9 grader kan frysas ned på nytt, bara man håller koll på kvaliteten.
 • Under den kalla årstiden kan känsliga livsmedel förvaras utomhus, ordentligt förpackade.

TEMPERATUREN I BOSTADEN

De flesta bostäder värms upp med elektricitet, eftersom också fjärrvärme och jordvärme behöver el för att fungera. Då bostaden blir kallare ställer det till med problem, i synnerhet på vintern. Endast öppna spisar och andra eldstäder kan värmas upp utan el.

Vid kallt väder sjunker innetemperaturen i ett trähus till under +10 grader på mindre än ett dygn. Ett elementhöghus blir kallt på cirka två dygn och ett stenhus på cirka tre dygn. Efter strömavbrottet tar det tid innan huset blir varmt igen.

Om temperaturen sjunker under +15 grader, försök att hålla ett rum i bostaden varmt. Genom att klä sig varmt kan man hålla sig varm. Klä på dig mössa och vantar vid behov.

Kommunikation och tillgång till information

Vårt kommunikations- och informationssamhälle är beroende av elektricitet, datateknik och datanät. En störning i elnätet påverkar vår vardag omedelbart. Batterier blir urladdade och man kommer inte åt internet.

För kommunikationen behöver du:

 • En batteridriven radio och reservbatterier
 • En laddad telefon
 • Reservbatteri eller fulladdad powerbank för telefonen

Så länge dataförbindelserna fungerar och du har laddade batterier kan du surfa för att få information. Tillförlitliga informationskällor är bl.a. Rundradions kanaler samt kommunens, elbolagens och vattenverkens kommunikationskanaler.

Vid störningar är det viktigt med tillgång till korrekt information – men många kommunikationskanaler kräver elektricitet för att fungera. Telefonnäten fungerar några timmar under strömavbrott med hjälp av batterier.

Så länge dataförbindelserna fungerar och du har laddade batterier kan du surfa för att få information. Tillförlitliga informationskällor är bl.a. Rundradions kanaler samt kommunens, elbolagens och vattenverkens kommunikationskanaler.

Naturfenomen

Extrema naturfenomen har ökat i och med klimatförändringen. I Finland innebär extrema naturfenomen översvämningar och stormar. Det lönar sig att förbereda sig för naturfenomen.
Egnahemshus och radhus kan förbereda sig för översvämningar och eventuella skador som översvämningsvatten orsakar med sandsäckar och annat skyddsmaterial. Lösöre borde förvaras på ett säkert ställe. Byggnader med minst tre bostäder måste ha en räddningsplan.

Förbered dig på en störning som förorsakats av ett naturfenomen:

 • Följ informationen i media och på internet
 • Planera i förväg vart du kan flytta värdefull egendom eller till exempel trädgårdsmöbler
 • Kontrollera villkoren i din hemförsäkring
 • Förbered evakuering

Nödcentralen kan vara överbelastad vid omfattande störningar. Det kan alltså dröja innan man får hjälp. Räddningsverken och nödcentralerna ger anvisningar om situationen. De ansvarar också för eventuella evakueringar och brådskande räddningsuppdrag.

Ta hand om din granne

Har du någon granne som kanske behöver hjälp? En äldre person, en ensamstående förälder med små barn eller någon med förkylning och feber. Fråga om personen behöver hjälp.

Din granne kan till exempel behöva hjälp med att

 • få veta varför det inte kommer vatten eller elektricitet
 • hämta vatten från alternativ vattendistribution
 • skaffa mat
 • få läkarhjälp

VAD INNEBÄR FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAP I SAMHÄLLET?

Samhällets försörjningsberedskap är en del av beredskapen inför störningar. I en allvarlig kris riktas samhällets åtgärder främst till dem som löper störst risk på grund av ålder eller hälsa. Hushållens beredskap skapar förutsättningar för att samhället ska klara av allvarliga kriser.

Försörjningsberedskapen tryggar:

 • befolkningens utkomst i störningssituationer,
 • produktionen, servicen och infrastrukturen för landets näringsliv och försvar.