MEDBORGERLIGT ENGAGEMANG

Kunniga medborgare främjar säkerhet

Det är i nödsituationer som säkerhetsfärdigheterna sätts på prov. Det är viktigt att kunna förebygga olyckor, men också att agera rätt vid sådana.

Vi utvecklar och ordnar beredskaps- och säkerhetsutbildning samt säkerhetskommunikation för allmänheten. Härtill stöder vi personlig kompetens genom att ordna kampanjer och kurser och uppmuntrar till ansvar för egen och närståendes säkerhet.

Brandsäkerhetsveckan, NouHätä! och 72 timmar hör till kampanjerna vi ordnar. Bysäkerhet och 72 timmar tillhör våra allmänna säkerhetsutbildningar.

Brandsäkerhetsveckan – ordning på brandsäkerheten i hemmet

Brandsäkerhetsveckan informerar om hur brandsäkerheten i hemmet går att förbättra.

Brandsäkerhetsveckan ordnas i månadsskiftet november–december. Veckan börjar med familjeevenemanget En dag på brandstationen och avslutas med Nordiska brandvarnardagen.

NouHätä! stöder säkerhetsfostran i skolorna

Räddningskompetenskampanjen NouHätä! riktar sig särskilt till dem som går i åttan. Ungdomar får grundläggande kunskaper och färdigheter i hur man agerar vid olika olyckor och hur man kan förebygga dem. Kampanjen stöder säkerhetsfostran i läroplanens grunder.

Bysäkerhet och 72 timmar – säkerhetsutbildning på landet och i staden

De som deltar i kurserna Bysäkerhet och 72 timmar får kunskaper och färdigheter om hur man agerar vid långvariga strömavbrott, olyckor eller bränder.

 

  • Brandsäkerhetsveckan
  • NouHätä!-kampanjen
  • 72 timmar.